Holy Hits: de Top 5 van … Arie van der Maas

WEMELDINGE – Classispredikant Arie van der Maas (1965) stelde ook een eigen top 5 samen van Holy Hits.

,,Mijn beurt om een vijftal ‘Holy Hits’ aan te dragen voor de Nieuwsbrief. Dat was nog niet zo gemakkelijk. Mijn voorkeuren en ‘top – 5’ kan zomaar wisselen door de tijd – en ook nu zou ik er zo een andere serie naast kunnen zetten – maar op dit moment gaat het om het volgende vijftal. De eerste drie heb ik gekozen met het oog op deze tijd voor Pasen. De laatste twee zijn eerder liederen voor de weken van Pasen en Pinksteren.”

1

In deze tijd voor Pasen is de Mattheus Passion me zeer dierbaar. In andere jaren ging ik bijna ieder jaar wel naar een uitvoering in een kerk of concertzaal en meerdere keren beluister ik thuis en in de auto deze Passion. Meerdere delen raken me diep, maar het Erbarme Dich behoort daar al jaren toe. Net als met bepaalde psalmen en gezangen rijgen de jaren zich aaneen waarin de klanken en de woorden zich verbinden met context en eigen beleving. Er zijn vele mooie uitvoeringen. Ik kies er een van de Nederlandse Bachvereniging met Tim Mead als vocaal solist.

2

‘In de bloembol is de krokus’: Lied 982 uit het nieuwe Liedboek is van een andere, lichtere toonzetting, maar is mij ook dierbaar geworden in de achterliggende jaren. Het is een lied met een diep geestelijke achtergrond, geschreven door Natalie Allyn Wakeley Skleeth, in Amerika bij velen geliefd geworden. Voor mij en voor de Protestantse gemeente te Hoek is het van betekenis geworden in het jaar na de kerkbrand 2015 in de versie van Elise Mannah:

3

Psalmen, zo is mijn ervaring, kunnen in de loop van de jaren steeds meer diepgang en waarde krijgen. Psalm 68 was er altijd al zo een voor mij. Zowel de oude als de nieuwe berijming, vanwege plek van de melodie in de Mattheus Passion en door persoonlijke geestelijke ervaringen door de jaren heen. Mijn bezigzijn met de serie Geloof in Zeeland in het afgelopen jaar heeft me op een bepaalde manier weer anders en in zekere zin intenser bij (kerk)muziek en uitvoerenden gebracht. In de allereerste uitzending, Pasen vanuit de OLV Maria Hemelvaart in Ovezande voerde de YAD–band het tiende vers van Psalm 68 uit in een versie van Psalm Project. Wat mij betreft: heel mooi dat ook daarin, met een kleine vernieuwende slag, de oude psalmwoorden blijven klinken:

4

Als het Gloria klinken mag dan zijn er tal van liederen waarnaar ik verlang om met velen van u en jullie weer uit volle borst in volle of minder volle kerken te mogen zingen. Vanuit de ‘klassieke muziek’ zijn er ook prachtige composities gemaakt waarbij het Gloria als onderdeel van een ‘Messa’ of mis de lofzang met de hoogste gloria’s laat schitteren. Eén waarvan ik genieten kan en soms ‘in opga’ is het Gloria van Antonio Vivaldi en dan in het bijzonder het eerste deel:

5

En voor de laatste, maar ik zou zo nog wel een vijftal kunnen noemen, ga ik nog een keer naar een nieuwer lied uit de wereldoecumene. En ook dit heeft een plek gekregen in de serie Geloof in Zeeland vorig jaar en wel tijdens de Pinksteruitzending vanuit de H. Willibrordus Basiliek in Hulst. ‘Vlammen zijn er vele’, Lied 970 uit het Nieuwe Liedboek. Een lied dat voor mij veel uitdrukt van dat wat ons, of beter Wie ons, in het geloof geschonken is en waartoe we samen geroepen zijn: