Hongerenden voeden en dorstigen drenken

GOES – Enkele weken geleden zijn er in het AZC in Goes een groot aantal gezinnen bijgekomen. Zij zijn overgeplaatst van het AZC in Den Helder naar Goes, omdat het AZC in Den Helder wordt gesloten. Den Helder was evenals Goes ook een gezinslocatie wat inhoudt dat zij in principe uitgeprocedeerd zijn. Het gaat om een behoorlijk aantal gezinnen, waaronder ook christelijke, veelal bestaand uit een moeder met kinderen. Vanuit de werkgroep Kerk en Vluchteling uit Den Helder is gevraagd om deze mensen op te zoeken.

We zoeken dus vooral vrouwen, maar ook mannen zijn van harte welkom, om deze mensen te bezoeken en naast hen te staan.Wil je handen en voeten geven aan Mattheus 25:35 geef je dan op als vrijwilliger. Het omgaan met de vreemdeling verrijkt je leven op een bijzondere manier. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar kerkingoes.azc@gmail.com waarna contact met u opgenomen wordt. Samen kijken we dan wat het beste bij u past.

Namens de Werkgroep Kerk & Vluchteling Goes, Anita Wijnholds, secretaris WKVG

De boven aangehaalde tekst uit Mattheus: Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.