Ichthuskerk Tholen breidt uit

door Rolant Quist

THOLEN – De Ichthuskerk in Tholen is aan het uitbreiden. Een gestage groei in de afgelopen twintig jaar heeft ervoor gezorgd dat de kerkzaal, die in 2000 grondig is verbouwd tot 225 plekken, te krap is geworden. Dat geldt zeker voor bijzondere diensten (zoals bij doop, belijden en op kerkelijke hoogtijdagen) waarvan de gemeente er nogal wat kent in een jaar. Daarbij komt de kerkzaal regelmatig onaangenaam en onverantwoord vol te zitten.

De Ichthuskerk in Tholen.

Om ook rond het liturgisch centrum meer ruimte te krijgen, besloot de gemeente een oplossing te zoeken. Er werd onder meer gekeken naar de mogelijkheid een galerij in de kerkzaal aan te leggen of een doorbraak naar de consistorie te maken. Het eerste plan bleek een heel lastige en kostbare klus en de tweede optie zou voor problemen zorgen voor de kindernevendienst waarvan nu al één groep buiten het kerkgebouw in een zaaltje moet verblijven.

De uiteindelijke oplossing diende zich onverwacht aan. De woning rechts naast de kerk met een loods eraan vast kwam in de verkoop en werd eerst aan de gemeente aangeboden. Aanvankelijk wees de kerkenraad het verzoek af, vanwege de financiële haalbaarheid. Maar na een tweede overweging werd toch besloten de opties te verkennen. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat het pand werd aangekocht met financiële hulp van gemeenteleden. De loods – die aan de kerk grenst – wordt van het huis afgesplitst en bij de kerkzaal getrokken. De woning wordt vervolgens doorverkocht.

De kerkzaal van de Ichthuskerk zoals die er sinds de verbouwing in 2000 uitziet.

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en onlangs is de doorbraak naar de kerkzaal gerealiseerd. De opbouw en afwerking vergt nog vele uren werk, maar de Ichthuskerk hoopt ergens aan het eind van dit jaar de uitgebreide kerkzaal in gebruik te kunnen nemen. Dan zouden er maximaal 40 extra zitplaatsen moeten zijn gerealiseerd, plus een ruimte boven de uitbouw die geschikt is voor bijvoorbeeld kindernevendienst. Het werk wordt voor een groot gedeelte door gemeenteleden gedaan, waaronder ook een aannemer. De gemeenteleden brengen de benodigde financiën bij elkaar, geholpen door diverse subsidies. Als de plannen gerealiseerd zijn, kan de gemeente er weer jaren tegen.

De Ichthuskerk is een PKN-gemeente (voorheen Gereformeerde Kerk), telt zo’n 625 leden en heeft sinds 1998 ds. P.A. Broere als voorganger. Broere is in deeltijd ook verbonden aan de Ontmoetingskerk in Poortvliet, de zustergemeente van de Ichthuskerk. De Thoolse gemeente heeft zijn ontstaan in de Christelijk Afgescheiden Gemeente uit 1851 die in 1908 samenging met de Nederduits Gereformeerde Kerk. Het huidige kerkgebouw werd in 1889 gebouwd, in 1964 grondig verbouwd en in 2000 helemaal opnieuw heringericht. Het orgel in de Ichtuskerk is gebouwd in 1964 door de gebr. Van Vulpen uit Utrecht en werd in 1982 overgenomen van de Remonstrantse Gemeente in Amsterdam.

Onderstaande foto’s laten de werkzaamheden zien in de aangekochte loods.