Ik kijk met genoegen terug, het waren fijne contacten

VLISSINGEN – Carel Betram, penningmeester van de Kerngroep van de Raad van Kerken Zeeland, heeft donderdag 13 januari 2022 na twintig jaar afscheid genomen. ,,Wat ik bijzonder waardeerde, was het overleggen in de goede sfeer. Het waren hele fijne contacten.’’

Carel Betram (Zuilen, 1941) uit West-Souburg kijkt met groot genoegen terug op deze periode met de Raad van Kerken. ,,Ik ben tachtig nu, dus op grond van mijn leeftijd werd het wel eens tijd. Ik vind het echt mooi geweest. Maar ik stop nu vooral omdat ik mantelzorger voor mijn vrouw ben en daar al mijn tijd en energie in stop.’’ Ook zijn taak als secretaris van de Raad van Kerk Vlissingen is ‘in transitie’, zoals hij het zelf omschrijft.

Als lid van de gemeente van Zevende-Dags Adventisten in West-Souburg en secretaris van de Raad van Kerken Vlissingen werd Carel 20 jaar geleden benaderd door ds Leo Wolterink uit Souburg voor de provinciale Raad van Kerken. ,,De Raad was in die tijd een beetje in ruste en het was toch noodzakelijk om die paraplu in stand te houden. In overleg met Bart van Noord, de provinciale functionaris uit Goes, is de Raad toen weer actief geworden.’’

De Raad van Kerken fungeert als koepel voor provinciale werkgroepen. Carel hield als penningmeester dagelijks de stand van zaken bij voor de kerngroep. ,,Het werk valt mee hoor, en ik heb ook geen moeite met de digitalisering.’’

Carel ziet geen dieptepunten in die afgelopen twintig jaar, wel veel hoogtepunten. ,,Dan denk ik bijvoorbeeld aan Inlia-Zeeland, de zorg voor vluchtelingen, het opzetten van de taskforce GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten, het vroegere Kerk & Ramp), armoedebestrijding, geestelijke verzorging in ziekenhuizen en zorgcentra. Op die terreinen waren en zijn we vooral actief. De belangrijkste waren in mijn ogen toch wel de armoedebestrijding, de vluchtelingenhulp en de GVC. Ook de inzet van pastores (de ‘blauwe hesjes’) in de noodopvang van asielzoekers zie ik als een bijzonder hoogtepunt.’’

Waar hij ook met plezier aan terugdenkt zijn de twee provinciale kerkendagen, in 2010 en 2015. ,,En vooral ondervond ik veel plezier en inspiratie in het samenwerken in de provinciale raad. Dat gold voor de contacten en ontmoetingen met allen, die bij de activiteiten waren betrokken.’’

Egbert Bornhijm (links), diaken van het bisdom Breda en voorzitter van de Raad van Kerken Zeeland, overhandigt scheidend penningmeester Carel Betram een mooie bos bloemen.