Ik zal de muzikaliteit van Zuidland missen!

door Margreeth Ernens

ZUIDLAND – ,,De Protestantse gemeente Zuidland is heel muzikaal en als ik zie hoe verbindend dat kan werken bij jonge mensen, dan zal ik dat zeker wel missen. Ik kijk met veel genoegen en dankbaarheid terug.’’ Ds Auka Hamstra neemt vrijdagavond tijdens een gemeenteavond en zondag 27 november in de morgendienst (10.30 uur) afscheid van zijn gemeente, want hij gaat met emeritaat.

Ds Auke Hamstra.

Auke Hamstra werd geboren op 28 september 1957 in Gorinchem. Hij begon zijn loopbaan bij de marine, vervolgens ging hij werken bij de Gemeentelijke Havendienst Rotterdam en daarna kwam hij terecht bij de politie Rotterdam. In die periode kreeg hij zijn roeping om predikant te worden. Naast zijn werk als brigadier bij de politie en begeleider van aankomende agenten, ging hij theologie en voor het predikantschap studeren aan de Universiteit van Utrecht. Zijn afstudeerscriptie ging over ‘Moslims bij de politie: met één hand kun je niet klappen’. (Het laatste is een Arabisch spreekwoord, red.).

Van pistool naar zwaard

,,Ik heb die ommezwaai niet gezocht, maar werd erheen geleid. Van het pistool naar het zwaard des geest dus’’, zegt ds Hamstra lachend over het inruilen van zijn Walther P5.

Op 6 juli 1997 werd hij als dominee bevestigd in de Hervormde gemeente Eethen-Drongen. In maart 2003 werd hij predikant van de hervormde gemeenten Giessen-Nieuwkerk in Giessenburg en in april 2010 deed hij intrede in Broek op Langedijk.

Vijf jaar later, in maart 2015, kwam hij als predikant naar Zuidland. ,,Dit was mijn eerste Protestantse gemeente, de vorige gemeenten waren hervormd. Zuidland kwam op mijn weg, en dat was heel goed. Ik heb hier 7,5 jaar met heel veel vreugde gewerkt.’’

Terugblikkend kan hij zeggen dat er eigenlijk geen vervelende dingen in zijn periode Zuidland zijn gebeurd. ,,Zelfs geen verheven stemmen tijdens een kerkenraadsvergadering, en dat is wel veelzeggend.’’

Muziek

Als sterk punt van de pg Zuidland noemt ds Hamstra meteen de muzikaliteit van de gemeente. ,,Dat is ongekend, maar het geldt ook voor de technische ondersteuning in de diensten. Dat is heel bijzonder. Kijk maar op YouTube waar je al onze diensten kunt terugvinden. Toegegeven, de techniek was er al, maar die kreeg door corona wel een extra impuls. De kwaliteit is hier heel goed. Zuidland kende en kent nog steeds veel koren. We hebben veel mensen die goed kunnen zingen, in de diensten zijn veel wisselende muzikanten en organisten.’’

Jongere generatie

Als muzikaal hoogtepunt noemt hij het 30-jarig jubileum van het koor Rejoyce tijdens een bijzondere dienst. ,,En de jongerenband Coming Soon is ook fantastisch.’’ Een enkele keer zingt hij zelf ook wel eens in de dienst mee met de drie muzikanten, ‘maar alleen als er een gebrek aan mannenstemmen is hoor.’ ,,Ik laat me daarin graag meenemen, zeker als ik zie wat muziek met jonge mensen doet, het is een verbindende factor van grote betekenis’’, zegt de predikant. Hij vertelt dat Zuidland veel jeugd en jonge kinderen in de diensten heeft ‘en dat is toch wel bijzonder’. Dansgroep Together verleent aan sommige diensten medewerking.

,,Naast gewone diensten hebben we sinds zeven jaar ‘Welkomdiensten’, gericht op de generaties 45-. Van vier per jaar is dat gegroeid naar tien. Deze welkomdiensten hebben een wat meer informeel karakter, met koffie/thee voor en na. De muzikale begeleiding gebeurt vooral door een band. Het orgel speelt een orgellied  en ondersteunt vaak ook de andere liederen. Teksten zijn te volgen via de beamer. De gemeenteleden zijn actief betrokken bij de voorbereiding van alle elementen in deze diensten. Het is mooi en stemt dankbaar dat steeds meer jongeren en jonge gezinnen deze diensten bezoeken. Ook het aantal kinderen is sindsdien meer dan verdubbeld.”

Ds Hamstra is vooruitlopend op zijn emeritaat al verhuisd naar Bergen op Zoom. Hij wil graag blijven voorgaan in diensten en omdat hij tevens is opgeleid als interim-predikant, hoopt hij daarin ook bezig te kunnen zijn. ,,Ik zie graag het accent op muzikaliteit en techniek, waardoor de jongere generatie zich verbindt met de kerk, zodat het ook hún kerk wordt. Het was altijd mijn drijfveer om veel met jongeren op te trekken en met hen te praten over het geloof. Na zulke gesprekken, bij een maaltijd aan huis, zag je dan ook jonge mensen die belijdenis deden’’, zegt hij.