Jan Hollebek krijgt Erepenning

Kerk Hoek

HOEK – De Protestantse Gemeente van Hoek heeft zondag 10 december 2017 afscheid genomen van Jan Hollebek als ouderling – kerkrentmeester. Hij is 44 jaar actief geweest op allerlei terreinen van het kerkenwerk. Dat gebeurde in de functies ouderling kerkvoogd, penningmeester, ledenadministrateur scriba. De laatste jaren was hij vooral actief als projectleider bij de herbouw van de kerk na de brand, Dat deed hij in zijn formele functies als voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Op voordracht van de kerkenraad is hem door de Protestantse Kerk de Erepenning in standaard uitgereikt.

Gelukkig was er niet alleen afscheid. Als ouderlingen – kerkrentmeester zijn bevestigd Kees Biesheuvel (wordt voorzitter College van Kerkrentmeesters) en Wim de Putter (wordt penningmeester). Mooi is dat de kerkenraad van PG Hoek na 6 jaar zo voor het eerst weer zonder vacatures is.