Janet Bac wil een brug zijn tussen Utrecht en de classis

WE STELLEN STEEDS IEMAND UIT HET ‘CLASSICALE WERK’ AAN U VOOR. DEZE KEER: JANET BAC, ADVISEUR DIENSTVERLENING VANUIT DE DIENSTENORGANISATIE IN UTRECHT.

door Margreeth Ernens

LEERDAM – De Dienstenorganisatie (DO) in Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland zegt de meeste lokale gemeenten weinig, de afstand is groot en met problemen of vragen richt men zich tot de classispredikant of andere deskundigen. Onbekend maakt onbemind, dus Utrecht heeft vorig jaar een transitie doorgevoerd waardoor de structuur anders van opzet is geworden, zodat de dienstverlening naar de lokale gemeenten transparanter en beter wordt.

Er werden vijf adviseurs dienstverlening aangesteld (parttime), die de afstand tussen de classis en Utrecht moeten verkleinen. Janet Bac (45) uit Leerdam heeft de classes Delta, Noord-Holland, Utrecht en Veluwe onder haar hoede gekregen. ,,Een groot gebied ja, maar ik woon mooi centraal, ik kan overal vrij snel zijn. Je kunt stellen dat de classes zijn verdeeld onder de adviseurs dienstverlening naar hun woonplaats.’’

Zoeken

Janet Bac.

,,Het is een heel nieuwe functie natuurlijk, het is nog wat zoeken naar de juiste invulling. We moeten een relatie opbouwen met de classes en met de classispredikanten. Met Delta-classispredikant Arie van der Maas heb ik dan ook regelmatig overleg. Soms ga ik ook naar een vergadering van het Breed Moderamen. Arie van der Maas informeert mij als dat nodig is ook tussentijds over ontwikkelingen in de classis. De vraag is dan wat de implicaties zijn voor de Dienstenorganisatie, wat het kan betekenen voor de dienstverlening naar de lokale gemeenten.’’

,,Andersom werkt het natuurlijk ook: ik deel ontwikkelingen in de DO weer met Arie van der Maas. Zo kunnen we leren van elkaar. We sparren ook met elkaar over dingen: ‘denk eens mee over dit of dat, er is een concrete vraag uit een lokale gemeente, wat zou je adviseren?’. Vragen kan ik altijd meenemen naar de DO en dan weer terugspelen naar Van der Maas. Je merkt ook dat daarin ontwikkeling zit, en ik kan verbindingen leggen naar expertise als dat nodig is.’’

Met haar collega adviseurs heeft Janet regelmatig overleg. Zij brengen de verschillende trends en ontwikkelingen in de classes bij elkaar. ,,Je kunt het zien als een signaalfunctie als er een bepaalde trend overkoepelend blijkt te zijn.’’

Motivatie

Janet (gehuwd, twee dochters van 16 en 19), werkte oorspronkelijk in het onderwijs. Toen ze voor de klas stond, begon ze haar parttime HBO-studie theologie. Na haar afstuderen vond ze een baan bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Sinds enkele maanden is zij nu dus adviseur dienstverlening. ,,Ik kan wel zéggen dat er hard wordt gewerkt in de Dienstenorganisatie, maar de afstand is zo groot, dat ziet niemand van de lokale gemeenten. Daarom was ik gemotiveerd om te solliciteren naar deze baan, om ‘Utrecht’ en de classis, en uiteindelijk de lokale gemeenten dichter bij elkaar te brengen.’’

Praktische tips heeft Janet ook genoeg. Als we het even hebben over het initiatief om de kerktuin van Nieuw- en Sint Joosland om te toveren in een dorpstuin, (verdeeld in themadelen van Geloof, Hoop en Liefde, voor ontmoeting, plukken, smullen en stilte) vertelt ze meteen dat er bij ‘Kerk in de buurt’ nog eventueel subsidie kan worden aangevraagd. ,,Dat werkte ook heel goed in Nijmegen, het resultaat is prachtig.’’

Om in vier classes te werken vergt nogal wat inlevingsvermogen. ,,De wensen van classispredikanten zijn soms nogal verschillend’’, lacht ze. ,,Het zijn natuurlijk ook heel verschillende regio’s en de kerk op de Veluwe is op sommige punten heel anders dan die in Noord-Holland.. De behoeften van classes kunnen ook heel anders zijn. Het is zoeken naar een balans in hoeverre je dan maatwerk kunt leveren en in hoeverre je vanuit de DO overkoepelend kunt werken.’’

Boeiend

De transparantie van de DO heeft haar volle aandacht. Is het eigenlijk een leuke baan? ,,Ik heb er al veel voldoening van. Om de twee weken hebben Arie van der Maas en ik digitaal overleg, en soms tussendoor nog per email. De lijntjes zijn vrij kort dus. Ik ben zijdelings betrokken bij de Deltadag in november. En het plan is om zo nu en dan een Classicale Vergadering bij te wonen, niet alleen om te horen wat er in de vergadering naar voren komt, maar ook om de mensen te leren kennen. Zo was ik ook bij de vrijwilligersavond in Nieuwerkerk begin mei. Dat maakt het allemaal leuk en boeiend. En dat kan alleen nog maar mooier worden als dit zich ontwikkelt naar lokale gemeenten.’’

Wat is en doet de Dienstenorganisatie in Utrecht?

De Dienstenorganisatie (DO) van de Protestantse Kerk draagt bij aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij ondersteunt lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Vanuit de DO wordt samengewerkt met lokale predikanten, kerkelijk werkers, pioniers, kerkenraden en vrijwilligers om een toekomstgerichte strategie te ontwikkelen.

De Protestantse kerk bestaat uit een mozaïek van kerkplekken. De DO koppelt kennis, ideeën en initiatieven aan elkaar. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de classes en classispredikanten.

Door begeleidingstrajecten, trainingen en cursussen wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale gemeenten waar een toekomstgericht vraagstuk leeft.

Naast dit lokaal kerk-zijn zijn er nog drie andere programmalijnen:

Bovenlokaal kerk-zijn (landelijke uitingen van de kerk in het hele land)

Kerk in Actie (zending en diaconaat)

Vitale roeping (ondersteunen van predikanten, kerkelijk werkers en pioniers)

Het kennisplatform van de Dienstenorganisatie in Utrecht verzamelt voor deze programmalijnen kennis, die voortdurend wordt getoetst en geïnnoveerd. Zo kan worden meebewogen met de ontwikkelingen in de samenleving en worden gebouwd aan toekomstgericht kerk-zijn.

Leidraden zijn vier kernwaarden:

Dichtbij (niet voor, maar met de doelgroepen werken, weten wat er speelt en langdurig betrokken zijn)

Dienstbaar (bij alles staan de doelgroepen voorop, de DO is flexibel in het aansluiten bij hun behoeften)

Doelgericht (er wordt efficiënt en doelgericht gewerkt aan een toekomstbestendige kerk)

Duurzaam (mensen, middelen en vermogen worden zo ingezet dat het de toekomst van de kerk en de wereld ten goede komt)

Er worden dus nieuwe lijnen gelegd. Inspiratie en motivatie delen, met en van anderen leren, loslaten wat zijn tijd heeft gehad en vastpakken wat toekomst heeft.

De classispredikanten en het Contactcentrum (1e lijn) zijn de schakel tussen de lokale gemeenten en de Dienstenorganisatie. Signaleren zij dat een gemeente of kerkplek begeleiding kan gebruiken, dan wordt daarover het gesprek aangegaan.

Een adviseur dienstverlening (2e lijn) spart met de classispredikant over een vraag uit de lokale gemeente en eventueel welke begeleiding het beste past. Als de hulpvraag helder is, kunnen begeleiders aan de slag. Ze trekken intensief met een gemeente op, zodat er dingen duurzaam kunnen veranderen. De focus is steeds dat de gemeente steviger de toekomst in kan. Het gaat dus over vragen als: hoe sla je de brug naar de samenleving, hoe betrek je jongeren, hoe blijf je bij de kern van kerk-zijn?

Het kennisplatform (3e lijn) ondersteunt dit werk met kennis en expertise.