Janny Blankenstijn wordt kerkelijk werker in Vlissingen

VLISSINGEN – De Protestantse Gemeente Vlissingen heeft mevrouw Janny Blankenstijn uit Veere per 1 oktober 2022 benoemd tot kerkelijk werker van de gemeente.

Janny Blankenstijn.

Mevrouw Blankenstijn (57) zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 de opleiding tot predikant afronden. Zij zal in de gemeente parttime  (50 procent) werkzaam zijn, zodat zij daarnaast haar eindscriptie kan schrijven. Als zij haar opleiding heeft voltooid wil de gemeente haar beroepen als predikant, in de vacature van ds Pim Steenbergen, die eind vorig jaar met emeritaat ging.

Tijdens een gemeentebijeenkomst op 13 juli werd duidelijk dat als de aanstelling overgaat in beroep en bevestiging, mevrouw Blankenstijn voor een bepaalde tijd (minimaal twee jaar) aan de gemeente wordt verbonden. Voor deze constructie is gekozen in verband met de onzekere financiële situatie en de krimp van de gemeente.

De beroepingscommissie vindt dat mevrouw Blankenstijn ‘uitstekend past in de profielschets’. ,,Zij kwam open, enthousiast, communicatief en verbindend over. Passend in onze pluriforme gemeente, zoekend naar spiritualiteit en vernieuwing. Zij onderschrijft het uitgangspunt in ons beleidsplan dat de Eredienst een kernactiviteit van de predikant is en ervaart pastoraal werk vanuit een luisterende houding, mede door haar contacten als geestelijk verzorger, als een verrijking. Zij werkt bij voorkeur in teamverband, is geïnteresseerd in vernieuwingen in liturgische vormgeving’’, aldus de beroepingscommissie.

Mevrouw Blankenstijn was na haar studie pedagogiek lange tijd werkzaam in verschillende (leidinggevende) functies in de zorg. In 2015 startte zij in deeltijd met de studie tot gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Zij studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 2016 tot nu is zij werkzaam als geestelijk verzorger bij het samenwerkingsverband Samen voor Zin in dienst van ’s Heeren Loo.