Je bent Bijbelser dan je denkt!

MIDDELBURG – Was je ook wel eens de handen in onschuld? Of bent je misschien een ongelovige Thomas? Deze vragen bevatten uitdrukkingen die rechtstreeks op de bijbel zijn

terug te voeren.

De bijbel is vermoedelijk onze rijkste bron aan spreekwoorden en gezegden. Vaak zonder dat we het weten. Want wie denkt aan de Bijbel als hij spreekwoorden gebruikt als ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, ‘Wie een kuil graaf voor een ander valt er zelf in’ en ‘Waar het hart van vol is, loopt de mond van over’?

Onze taal kent heel veel spreekwoorden en gezegdes uit de Bijbel. Bij de eerste twee uitdrukkingen is dat niet moeilijk te ontdekken, maar er zijn er heel wat die op het eerste gezicht niks met de Bijbel te maken lijken te hebben. Nicolette Meulenbroek-Kleinegris zal een aantal daarvan op een aanschouwelijke manier presenteren. Aan de bezoekers om het verband te leggen. Misschien leuk om een Bijbel mee te nemen om samen op zoek te gaan naar de authentieke betekenis en deze te vergelijken met de huidige betekenis. Is deze door de ‘tijdgeest’ veranderd of is deze nog steeds bruikbaar in alle dag.

De presentatie is op donderdag 15 februari in Hof van Buren, Oranjelaan 17 in Middelburg en begint om 14.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 euro, incl. koffie/thee. Wil je de lezing bijwonen dan graag tevoren aanmelden bij mevrouw Ger van Waegeningh, telefoon 0118 635792 of per e-mail via gvanwae@zeelandnet.nl

(Bron: Nieuwsbrief van de Custodieën Zeeland Bergen op Zoom)