Visienota

Jeugdwerker Rosemarie: Iedereen moet de visienota kennen

KLEVERSKERKE – Rosemarie Havinga, lid van de Protestantse Gemeente Kleverskerke, maakte een filmpje over de nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’ van de Protestantse Kerk. Als betrokken gelovige ging zij aan de slag om zichzelf actief te verdiepen in deze visienota, maar ook om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen op een manier die bij hen past.

Als docent laat Rosemarie zich inspireren met principes uit het onderwijs, die ook in de kerk toegepast kunnen worden. Vanuit die invalshoek ging ze al bijbellezend op zoek hoe Jezus lesgaf aan zijn leerlingen. ,,Wat zegt Jezus in Zijn eerste preek? ‘Bekeer u!’ Dat eerste woord zet de luisteraar aan tot actie. Het vraagt iets van je. In de kerk wordt er nog veel informatie ‘gezonden’ en zitten gemeenteleden passief te luisteren. Maar in het hedendaagse onderwijs werkt het anders. Studenten gaan met elkaar op zoek naar informatie en toepassingen.”

Samen verantwoordelijk

Op die manier ging zij ook zelf aan de slag met de visienota. Om haar heen hoort zij regelmatig dat vooral de dominee en de kerkenraad wel de nota hebben gelezen, maar het gemiddelde gemeentelid komt er niet aan toe of is zich niet bewust van het bestaan van de nota. ,,De visienota is de richting die wij als kerk op willen gaan. Maar dan moet wel iedereen die richting kennen en toepassen in de kerk. Sommigen gaan daar actief mee aan de slag. Voor anderen is het nog lastig of het komt er niet van.”

Rosemarie vindt het waardevol als iedereen betrokken is bij de richting van de kerk, want net als in het onderwijs heeft iedereen de verantwoordelijkheid om samen een nieuwe koers te laten slagen. ,,Jezus roept ons op: ‘volg Mij!’. Hij daagt ons allemaal uit om als betrokken christenen uit onze ‘comfort zone’ te stappen en Hem te volgen. In Jezus’ eerste preek spreekt Hij ook over ‘het koninkrijk der hemelen’. Dat toekomstbeeld komt ook terug in de titel van de nota. Het is die richting die wij met zijn allen moeten gaan als kerk.”

Verandering

En nu het kerk-zijn aan verandering onderhevig is, werpt zich de vraag op of het tijd is voor de ‘Cross-shaped-believer’. Stel: de verticale kruisbalk staat voor de gelovige specialist: de kerkdienst en het gebouw voldoen aan regelgeving en zending. De horizontale balk staat voor de gelovige die meer is gericht op de omgeving, de nood van de maatschappij, de roep om zingeving en hoop, op ‘rehab my live’, het missionaire karakter van kerk-zijn, ook lokaal.

Wanneer in een gemeente de beide kruisbalken twee aparte balken blijven, die met even grote passie gaan voor wat zij belangrijk vinden, dan vliegen de vonken er wel af, maar het wordt er niet aantrekkelijker van, de boodschap van het kruis gaat in de strijd verloren.

Praktijk

Rosemarie ziet verschillende manieren voor zich hoe mensen meer betrokken zouden kunnen raken bij de visienota. Samenwerking, discussie en het uitwisselen van informatie zouden hier een centrale rol in kunnen spelen. Dat kan bijvoorbeeld via ambtsdragers of kerkraden die op lokaal of nationaal niveau met elkaar in gesprek gaan over wat zij met de nota doen en hoe zij hun gemeenten hierin meenemen.

Maar ook ‘gewone’ gemeenteleden moeten actief bijdragen aan deze zoektocht. ,,Ga eens als gemeente aan de slag door samen de visienota samen te vatten of te verwerken. Deel de nota bijvoorbeeld op in brokjes en laat mensen in groepjes een gedeelte uitwerken. Bied hen begeleiding door sturende vragen te stellen. En zorg dat er vervolgens iets mee gebeurt. Zo zou elk gedeelte drie dingen kunnen opleveren: iets voor jezelf, iets voor de ander, en iets voor de Heer. Zo gaan gemeenten samen op zoek naar hoe ze de nota praktisch kunnen toepassen.”
Download de visienota of vraag hem gratis aan. Klik hier voor de themapagina.

Rosemarie vatte de visienota samen in een video van vijf minuten:

 

Bron: protestantsekerk.nl