JOTA zoekt Kerkelijk Werker

DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERVULD

JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie in Oostburg, is een initiatief van een aantal kerken in West Zeeuws-Vlaanderen. JOTA zoekt per 1 mei 2019 (0,5 fte) een
KERKELIJK WERKER
als coördinator van Jota.

De coördinator is, in opdracht van het bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering en vormgeving van het beleid, geeft leiding aan de gehele uitvoerende organisatie en de vrijwillige medewerkers. Hij/zij werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met de jongerenwerker.

JOTA zoekt iemand die over de volgende opleidingen en vaardigheden beschikt:
– opleiding HBO theologie
– vaardig is in het voeren van gesprekken, twee- en groepsgesprekken en het voeren van overleg
– goed kan samenwerken met diverse groeperingen en personen
– de presentietheorie kent en daar inhoud aan kan geven
– goed kan luisteren, parafraseren, begrip en respect tonen, inlevingsvermogen heeft – vertrouwelijk omgaat met informatie van en over gasten en vrijwillige medewerkers
– kennis van en ervaring met inloophuizen strekt tot aanbeveling ‐ creatief, initiatiefrijk en vernieuwend ‐ durft verantwoordelijkheid te nemen ‐ beschikbaar op maandag t/m zaterdag op nader te bepalen uren

JOTA biedt:
‐ uitdagend werk in een inspirerende werkomgeving ‐ een team met enthousiaste vrijwilligers ‐ een dienstverband voor de projectduur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging
– goede arbeidsvoorwaarden volgens de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk.

Sollicitatie vóór 16 maart bij het bestuur via: E jota.oostburg@gmail.com.
Meer informatie bij de secretaris van het bestuur 06-384 112 01 en een uitgebreid profiel op W: jotaoostburg.nl.