Katholiek en protestant in Hulst

Protestants en rooms

HULST – De expositie 500 jaar Reformatie (katholiek en protestant in Hulst en omstreken) is gereed gekomen. Het was een boeiend en interessant project. Deze tentoonstelling is een bijdrage voor de viering van het jubileumjaar in ons land. Van 1 april tot 9 juli is hij te bekijken in het Museum De Vier Ambachten van Hulst (Steenstraat 28). Openingstijden: elke middag van 14.00 – 17.00 uur. Gratis toegang, brochure is verkrijgbaar.

 

Pieter Mortierbijbel

Ook is er een speciaal gemaakte film te zien over de rooms-katholieke en protestantse geloofstraditie en uitingen van geloof. De bezoeker wordt aan de hand van impressies, interviews en filmbeelden van bekende plekken in Zeeuws-Vlaanderen meegenomen door de geschiedenis van de Reformatie en wat daarna zich voordeed tot in onze tijd. Ook de oecumene komt aan de orde. Van harte aanbevolen.

 

Met dank aan de mensen van het Museum de Vier Ambachten, de Oudheidkundige kring, het Gemeentearchief van Hulst, het Nederlands Bijbelgenootschap en enkele particulieren, naast de verschillende sponsoren.

Op vrijdag 31 maart vond de officiële opening plaats van de wisseltentoonstelling. De officiële openingsbijeenkomst werd gehouden in de Protestantse kerk aan de Houtmarkt. Dat ging gepaard met een afwisselend programma van thematische bijdragen, muziek en zang. Aansluitend opende burgemeester Jan-Frans Mulder de expositie. Hij deed dar  door het aanbrengen van een poster van Martin Luther op de museumdeur. Eerder al werden alle medewerkenden aan deze tentoonstelling en de opening hartelijk bedankt.

Tekst: ds. P. Overduin uit Hulst.