Katholieke vieringen in de Sint Jacobskerk vanaf 15 mei 2022

VLISSINGEN – De Heilige Maria Parochie Walcheren in Vlissingen gaat de komende jaren op de eerste en derde zondagmiddag van de maand vieringen houden in de Sint Jacobskerk. Deze maand, 24 april 2022, wordt in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen de laatste viering gehouden en daarom wordt nu uitgeweken naar de Sint Jacobskerk. De eerste katholieke viering in de Sint Jacobskerk is op zondagmiddag 15 mei. De vieringen op de zondagmiddagen zijn van 13.30 tot 14.30 uur.

Het bestuur van de HMPW zegt te hebben gekozen voor vieren in de Sint Jacobskerk ,,omdat we daar van harte welkom zijn, zo bleek uit gesprekken en reacties van de Protestantse geloofsgmeenschap.’’ Vanuit de parochie worden de eigen vieringen gehouden en daarnaast zal er (intensiever) worden samengewerkt met de PKN. Daarbij wordt gedacht aan oecumenische vieringen en themavieringen.

Beide geloofsgemeenschappen behouden de eigen identiteit, maar door de samenwerking kunnen de geloofsgemeenschappen worden behouden en versterkt, zo is de opvatting van het HMPW-bestuur. ,,Vanuit de Protestantse gemeente en onze parochie is dat een gezamenlijke wens om zo de toekomst tegemoet te treden’’, aldus het bestuur in een verklaring in het maandblad Verbinding van april 2022.