Kerk als klaslokaal

Goes, De Levensbron

In de Levensbron in Goes konden leerlingen van het Calvijncollege vorig jaar ook al lessen volgen.

VLISSINGEN – Het zou een goed idee zijn om kerken ter beschikking te stellen voor onderwijs aan middelbare scholieren. Dat antwoordden ds Marco Batenburg, preses generale synode, en Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland vrijdag 19 februari op een spontane vraag van het ANP.

,, We willen betekenisvol kerk zijn te midden van 17 miljoen Nederlanders. Dit is één van de manieren waarop  we daar vorm aan kunnen geven.’’ Het is wel aan de individuele kerkenraden om de beslissing te nemen om al dan niet het kerkgebouw voor onderwijs beschikbaar te stellen.

Ook voor Delta-classispredikant ds Arie van der Maas komt deze oproep van de landelijke Protestantse kerk als een verrassing, maar hij ondersteunt die van harte. ,,In Goes werd voorjaar 2020 tijdens de eerste coronagolf al een aantal lessen van het Calvijncollege gegeven in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente De Levensbron. Ik denk dat het heel goed is om met deze oproep creatief en ruimhartig mee te denken.’’

De Rooms-Katholieke kerk laat het aan de parochies over of ze ruimtes van hun kerkgebouwen willen openstellen voor onderwijs.

Het kabinet kijkt intussen hoe het onderwijs aan middelbare scholieren weer doorgang kan vinden, met in achtneming van de beperkende maatregelen. Omdat de beschikbare ruimte op middelbare scholen een knelpunt is, wil de VO-raad (Vereniging van scholen in het Voortgezet Onderwijs) geld om extra ruimte voor dit doel te kunnen huren, zodat leerlingen voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.