Dat ziet er fleurig en uitnodigend uit!

Kerk en pers Zeeland: bundel je krachten

TERNEUZEN – Het is slim om regionaal de handen uiteen te slaan bij de interne en externe communicatie. Het is namelijk veel gemakkelijker wanneer één persoon een bepaald bericht verspreidt dan dat meerder mensen dit doen. Dubbel werk doen is temeer tijdsverspilling daar de mensen die binnen de kerken werken aan communicatie meestal al belast zijn met meerder taken. Wees bovendien helder in je berichtgeving. Die conclusies werden donderdag 29 september 2016 in Terneuzen getrokken tijdens een vergadering over het thema ‘Kerk en publiciteit’.

Op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de Hervormde gemeente Aardenburg/Sint Kruis, Protestantse gemeente De Verbinding (Schoondijke-

Anneloes Steglich aan het werk in Terneuzen

Anneloes Steglich aan het werk in Terneuzen

Groede-Waterlandkerkje),  Hervormde gemeente Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat, de Protestantse gemeente Terneuzen, de Protestantse gemeente De Oosthoek, de Protestantse gemeente Hoek de Protestantse gemeente Zaamslag en de Protestantse gemeente Axel. Dominee Arie van der Maas (gemeente Hoek en Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande) leidde de bijeenkomst. Scheidend gemeenteadviseur Gemeenteopbouw Anneloes Steglich inventariseerde de reacties en begeleidde met Van der Maas de discussie in plenair en in groepsverband.

De vertegenwoordigers gaven allen een opsomming van hetgeen in de eigen gemeenten wordt gedaan aan publiciteit. Alle gemeenten communiceren de interne publiciteit door middel van een papieren kerkblad. Ook zijn er die zaken per e-mail communiceren. De externe communicatie wordt nog altijd deels gedekt door berichten in de PZC en in huis-aan-huisbladen. Ook wordt getracht berichten op de websites van Omroep Zeeland en de PZC te krijgen. Dit geldt vooral aankondigingen van bijzondere kerkdiensten en andere evenementen in de eigen gemeenten of in regionaal verband. Enkele gemeenten verzorgen een eigen rubriek in de dorpskrant.

Cor-Elli de Bruijn, lid van de gemeente in Hoek, deelde in een bijdrage haar ervaringen op het gebied van kerk en publiciteit. Die zijn heel breed, want er wordt zowel op

Het wonder van de kerkbouw in Hoe na de nieuwjaarsbrand die het oude kerkgebouw trof is mede het gevolg van uitgekiende publiciteit, zo concludeerde Wim Staat

Het wonder van de kerkbouw in Hoe na de nieuwjaarsbrand die het oude kerkgebouw trof is mede het gevolg van uitgekiende publiciteit, zo concludeerde Wim Staat

papier gecommuniceerd (kerkblad, zondagsbrief,  publicatiebord) als digitaal (website, e-mail en WhatsApps). Zij benadrukte dat het van belang is een goede kop boven berichten te zetten die de aandacht trekt en de lading (inhoud van het bericht) dekt.  Bovendien moeten de teksten kort en helder zijn. Je moet je bovendien steeds afvragen welke doelgroep je op het oog hebt en hoe je die via welke communicatievorm je die het beste kunt bereiken.

Journalist Wim Staat beaamde de laatste conclusies van Cor-Elli de Bruijn en reageerde op de informatie die de aanwezigen deelden. Hij liet een mini-cursus journalistiek ronddelen met de vijf W’s, toegepast in een persbericht over een rommelmarkt van de Protestantse gemeente Terneuzen. Staat erkende in reactie op opmerkingen uit de zaal dat Kerk en publiciteit een lastige materie is omdat je zowel op papier moet werken als digitaal. Hij adviseerde om voor publiciteit over plaatselijke en regionale evenementen (speciale kerkdiensten, lezingen, rommelmarkten enz.) vooral gebruik te maken van huis-aan-huisbladen. Die bevatten namelijk veel kleine berichten en bereiken vrijwel alle brievenbussen. Dat hebben deze bladen voor op alle andere media.

Staat had bovendien een klein onderzoek gedaan naar de websites van de kerken in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Hij was over het algemeen positief over wat die bieden. Hij wilde de makers ervan mild behandelen, zeker met het eerder aangehaalde aspect dat de webmasters meestal al belast zijn met meerdere taken in de kerk, terwijl ze vaak ook nog een baan hebben en/of een gezin. Wat er wordt opgemerkt is dus met liefde bedoeld en in opbouwende zin. Algemene kritiek (niet opgenomen in het onderzoekje): zet er wat meer plaatjes bij. De sites van Terneuzen en Hoek scoorden wat dat betreft het beste.

Kerkelijke websites Zeeuws-Vlaanderen

Hieronder de weerslag van het onderzoekje naar de websites van de PKN-gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij is gekeken naar drie zaken. Het eerste thema is of op

Dat ziet er fleurig en uitnodigend uit!

Dat ziet er fleurig en uitnodigend uit!

de site op een gemakkelijke manier contactpersonen zijn te achterhalen met telefoonnummer. Die vraag is gesteld omdat journalisten soms commentaar op actuele zaken wensen en dan een zoektocht moeten ondernemen. De tweede zaak is of informatie op websites te kopiëren is.  Uit eigen ervaring weet de schrijver dezes dat het heel vervelend is als je een bericht op een website wil overnemen en blijkt dat dit niet te kopiëren is. Ten derde is gekeken naar de vindbaarheid van kerkdiensten. Dat is immers nog altijd de hoofpilaar van ket kerk zijn. Hieronder de bevindingen en een eindrapoortje.

  1. Contactadressen met telefoonnummer zijn op de meeste sites goed vindbaar. Op andere zijn ze juist amper te traceren. Er zijn zelfs kerkelijke webstekken waar je het kerkblad moet downloaden om achter genoemde informatie te komen. Alleen vasthoudende onderzoeksjournalisten zullen dat doen. Wie een bericht over een speciale kerkdienst wil natrekken zal dit licht laten
  1. Vrijwel alle relevante informatie op alle websites was te kopiëren.
  1. De kerkdiensten zijn op meer dan de helft van de onderzochte snel te achterhalen doordat je onmiddellijk een kopje ‘kerkdiensten’ waarneemt. Op andere sites gaan ze soms schuil onder menu’s als ‘actueel’ of ‘agenda’. Een toerist die kijkt of hij ter plaatse kan kerken wordt het dan al moeilijker gemaakt. Een zoekende uit je eigen woonplaats al evenzo.  Sommige sites werken met gebruiksonvriendelijke kalenders, die nogal wat extra klikken kunnen vergen. Ook bij deze vraag komt het voor dat je eerst een kerkblad moet downloaden.

Hieronder het eindresultaat, waarbij voor thema 1 en 3 twee punten waren te behalen en één voor het tweede.

Contacten Kopieerbaar Kerkdiensten Totaal
Zuidwesthoek 2 1 2 5
Aardenburg 2 1 0 3
Oostburg 2 1 1 4
Nieuwvliet 2 1 1 4
Breskens 2 1 2 5
De Verbinding 1 1 2 4
Biervliet ca 2 1 2 5
Philippine 1 1 2 4
Axel 2 1 1 4
Hoek 2 1 2 5
Terneuzen 2 1 1 4
Elim 1 1 2 5
Zaamslag 2 1 2 5
Oosthoek 1 1 1 3