Kerk Renesse is in beeld

RENESSE- De Protestantse gemeente Renesse/Noordwelle is goed in beeld. Dat is af te meten aan de naar buiten gerichte activiteiten en de website. Bovendien weet de gemeente de aandacht te trekken. Dat laatste kun je bijvoorbeeld aflezen uit de boekenmarkt die zaterdag 22 april werd gehouden in de Jacobuskerk in Renesse. Die leidde namelijk naast een flink aantal bezoekers en een mooie opbrengst (€ 1285) ook tot mediabelangstelling.

De gemeente doet op haar website ook verslag van eigen activiteiten. Dat gebeurt ook heel snel, zodat je denkt: het lijkt de krant wel. Zo kon je over zaterdagse markt de maandag daarop al een eigen verslag lezen op de eigen website. Klik hier voor website kerk

Bovendien stond er ’s morgens ook een stuk in de krant (editie Schouwen-Duiveland van de PZC). Klik hier voor verslag

Op de website van de kerken in Renesse en Noordwelle staat een duidelijke agenda van de activiteiten. Bovendien wordt er verwezen naar de columns die dominee Piter Goodijk wekelijks schrijft voor het streekblad Wereldregio. Klik hier voor column Beloken Pasen