Bouw in Hoek. Foto zaterdagmorgen 24 september 2016 genomen in de milde najaarszon.

Kerkbouw Hoek vordert gestaag

HOEK – De herbouw van de nieuwjaarsdag 2015 door brand verwoeste Protestantse kerk van Hoek vordert gestaag. Wanneer alles verder volgens plan verloopt wordt het gebouw  opgeleverd in de derde week van november 2016 . De ingebruikneming volgt dan van vrijdag 8 tot en met zondag 10 december.  Dat schrijft Henk Siersema in het kerkblad van de gemeente. Hij is voorzitter van de kerkenraad en de stuurgroep herbouw kerk.

Bouw in Hoek. Foto zaterdagmorgen 24 september 2016 genomen in de milde najaarszon.

Bouw in Hoek. Foto zaterdagmorgen 24 september 2016 genomen in de milde najaarszon.

Siersema schrijft verder: ,, Van veel dorpelingen heb ik al gehoord dat ze er naar snakken om de klok weer te horen luiden. Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe kerk zal een herinneringsblad worden uitgebracht. Een tijdschrift ( glossy) dat de periode vanaf de brand tot de ingebruikneming laat zien en beleven en wat daar allemaal voor is komen kijken. Het belooft een waardevol blad te worden dat voor mensen buiten Hoek een collectors item gaat worden. Hoekenezen krijgen een exemplaar. Dit is ook een gelegenheid om alle mensen te bedanken die in geld, goederen en meedenken hebben bijgedragen aan de realisatie van een nieuw kerkgebouw om God en de mensen te kunnen dienen, want het wordt een multifunctioneel gebouw waarvan wij hopen dat het van de wieg tot aan het graf voor veel mensen een beschutting zal mogen zijn.”

Klik hier voor website kerk