Catharinakerk Borssele

Geref. Bond belegt in Borssele diensten

BORSSELE –  In de Protestantse kerk van Borssele worden vanaf 13 november voor de periode van een halfjaar diensten gehouden op ‘gereformeerde grondslag’. Dat wordt gemeld in de kerkbode van de Hervormde gemeente Arnemuiden. De diensten zullen worden gehouden onder verantwoordelijkheid van genoemde gemeente.

Catharinakerk Borssele

Catharinakerk Borssele

 

De diensten zullen om de week worden gehouden tijdens een proefperiode die begint op zondag 13 november en 14 mei 2017 eindigt. De aanvangstijd is 17.00 uur. Daarnaast worden wekelijks de reguliere diensten gehouden, welke aanvangen om 10.00 uur. Het verzoek om deze diensten is gedaan door een kerkenraadslid van de Protestantse Gemeente in Borssele.

Pastoraal medewerker ds. P. van der Kraan uit Arnemuiden schrijft daarover: ,,Hij zag de plaatselijke gemeente kleiner en grijzer worden, maar zag ook dat elke zondag een relatief groot aantal gezinnen hun heil zoeken in de Hervormde Gemeenten

Hervormde kerk Arnemuiden

Hervormde kerk Arnemuiden

van Arnemuiden en Goes (De Levensbron).  Als het eens mogelijk was deze mensen terug te winnen voor het kerkelijk leven in Borssele!”

Dat leidde tot het besluit om in Borssele (naast de bestaande morgendiensten van de huidige gemeente) tweewekelijks kerkdiensten op gereformeerde grondslag te houden.

Tijdens de proefperiode wordt bezien of er draagvlak is voor dergelijke diensten. Kerkenraadsleden van de Hervormde gemeente in Arnemuiden en de Hervormde gemeente De Levensbron uit Goes zullen ambtelijk aanwezig zijn.

Klik hier voor website Hervormd Arnemuiden