Kerkelijk eerbetoon voor ds Harry Smit

HAAMSTEDE – Ds Harry Smit heeft zondag 18 september 2022 tijdens een feestelijke afscheidsdienst in de Pelgrimskerk van Haamstede een kerkelijke onderscheiding ontvangen: het gouden draaginsigne met briljant en bijbehorende oorkonde. De onderscheiding werd hem overhandigd door mevrouw Anneke ter Mors, voorzitter van het kerkteam-west, vanwege zijn vele verdiensten, niet alleen voor Haamstede, maar voor al zijn werk in binnen- en buitenland.

Ds Harry Smit tijdens zijn afscheidspreek.

Een wat geëmotioneerde ds Harry Smit ging voor in de dienst, die draaide om het verhaal van Abraham die uit zijn land vertrok. Met de kinderen van de nevendienst sprak hij over hoe Abraham de afgodsbeeldjes in de winkel van zijn vader stuksloeg (‘want dat zijn geen goden’). Abraham vertrok met Sarah, zijn vrouw, en zijn jonge neef Lot naar het land Kanaän, dat hem door God werd beloofd.

Basis van geloof

Henk van der Molen en Chris Stellaard.

Als intermezzo volgde het lied: ‘Zing, vecht, lach, huil, bid, werk en bewonder’, gezongen door Henk van der Molen, op piano begeleid door Chris Stellaard. Dat lied heeft een speciale betekenis voor de scheidende predikant. Met de tekst van Abraham die uit zijn land wegtrok, was hij vier jaar geleden in de gemeente bevestigd. ,,Het voortdurende gesprek met God is de basis van mijn geloof. Ik heb geleefd en gewerkt als predikant, als dienaar van het woord. Maak de reis van je leven met God. Want wie ben ik eigenlijk, een gereformeerde jongen met een joodse ziel.’’

Die Joodse roots (zijn moeder was joods) kwamen verschillende malen tot uiting in de gekozen muziek, zoals in ‘Jerushala’im, Shel Zahav’, gespeeld door Chris Stellaard, die er speels een enkele regel van ‘Land of Hope and Glory’ in verwerkte.

T-shirt

De kinderen bieden ds Smit een speciaal t-shirt en een vlaggenlijn aan.

Na de preek boden de kinderen van de nevendienst ds Smit een speciaal t-shirt aan, met daarop het ichthussymbool (een vis) en al hun namen. Alle dopelingen van de Pelgrimskerk krijgen een t-shirtje met hun naam en nu konden zij de dominee er een geven. Ze hadden ook een mooie vlaggenlijn gemaakt met tekeningen en teksten.

Onderwijl werd Israëlische muziek gespeeld, en de aanwezigen klapten mee op het ritme.

Het getal 7

Ds Marco Boevé spreekt ds Harry Smit toe.

Vervolgens nam ds Marco Boevé, naaste collega van ds Smit, het woord. Hij refereerde aan diens lange loopbaan van ruim 41 jaar. ,,Het getal 7 is een heilig getal, het getal van volheid. Je hebt ook zeven gemeenten gediend.’’ Ds Boevé zegende ds Smit in het Hebreeuws, waarmee hij officieel werd losgemaakt als predikant van de pg Schouwen aan Zee.

Het luisterlied ‘Gracias a la vida’ dat daarna werd gespeeld, herinnerde aan de tijd dat ds Smit in Chili werkte. ,,Veel mensen belandden toen in de gevangenis. Dit lied zongen we er vaak: dankbaar zijn voor het leven.’’

Als emeritus, niet meer als predikant van de PG Schouwen aan Zee, sloot hij de dienst vervolgens af.

Voordeel

De afscheidsdienst was oorspronkelijk als openluchtdienst op de Prinsenhoeve in Renesse gepland, maar, zoals ceremoniemeester Ad Ruitenberg het zei: ,,Dit was de eerste zondag van deze zomer dat dat niet kon. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, want het orgel- en pianospel van Chris Stellaard komt in de kerk zo veel beter tot zijn recht.’’

Ds Smit, gekleed in het t-shirt dat hij ontving, bekijkt de oorkonde behorende bij het draaginsigne. Rechts mevrouw Ter mors, achter ds Smit staat zijn echtgenote Paula.

Daarna waren er verschillende sprekers, onder wie classispredikant ds Arie van der Maas namens de classis Delta, ds Leo Molenaar namens de werkgroep predikanten Tholen/Schouwen-Duiveland, mevrouw Anneke ter Mors, voorzitter van het kerkteam-west, en de oudste zoon van ds Smit.

Namens de gemeente werden een reischeque van 1500 euro aangeboden voor een reis naar Israël en bloemen voor mevrouw Smit. In zijn slotwoord bedankte ds Smit iedereen. ,,Dit voelt heel fijn, met familie, broers, schoonzus, kinderen en kleinkinderen en vele bekenden, ook uit Voorburg en Apeldoorn. Ik word vanaf nu gewoon gemeentelid, dus beroep vooral een leuke opvolger, dan blijven mijn vrouw en ik graag komen.’’

Ds Smit bekijkt het draaginsigne in goud met briljant.

Na een gezellig samenzijn in de recreatiezaal naast de kerk, vertrok de familie voor een rondvaart over de Oosterschelde.

Zie ook: Werken in Haamstede was heel plezierig