Kerkelijke onderscheiding voor Teja Belder

WESTMAAS – Op 13 september 2020, de startzondag van het nieuwe kerkelijke seizoen, heeft Teja Belder-Dorst uit Westmaas een hoge kerkelijke onderscheiding ontvangen. Na de dienst reikte de voorzitter van de kerkenraad, Dick Gaasbeek, haar het draaginsigne in goud van de Protestantse Kerk in Nederland uit. Teja Belder ontving het bijzondere ereteken en een oorkonde wegens het vervullen van meerdere functies in de kerk gedurende meer dan 40 jaar.

Teja Belder met de oorkonde en bloemen.

Directe aanleiding voor de huldiging was het feit dat Teja over enkele maanden, na 32 jaar in die functie, afscheid neemt als preekvoorziener. Met ingang van januari 2021 volgt Jantine Zilverschoon haar op. Dick Gaasbeek sprak namens de gemeente grote waardering uit voor haar werk als preekvoorziener en voor haar samenwerking met iedereen die met de voorbereiding van de kerkdiensten te maken heeft. ,,Predikanten zijn bijzondere mensen met een bijzonder vak en soms een bijzondere persoonlijkheid. Dat stelt ook eisen aan de preekvoorziener en daar voldoe je ruimschoots aan.”

Teja Belder is al ruim veertig jaar actief in de kerk ter plaatse, eerst in de Hervormde gemeente Westmaas en daarna in de Protestantse gemeente Nieuwland. Naast haar werk als preekvoorziener was zij gedurende meerdere ambtsperioden diaken, daarna lange tijd secretaris van de diaconie, lid van de commissie ZWO en enkele malen lid van de beroepingscommissie. Nu is zij nog lid van de taakgroep Liturgie en coördinator van de commissie Bloemen uit de kerk.

Bron: PKN-Nieuwland Westmaas