Kerken (h)erkennen elkaar steeds meer

MIDDELBURG – ,,Het is heel positief dat  kerken elkaar ronduit waarderen en accepteren als broeders en zusters in de Heer die samen een missie hebben in de samenleving.” Zo reageert Arie van der Maas, classispredikant van de Classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden), op de ‘Verklaring van Verbondenheid’. Dat stuk is woensdag 29 mei 2019 in de Grote Kerk van Dordrecht ondertekend door vertegenwoordigers van 39 geloofsgemeenschappen.

Volgens Van der Maas markeert de verklaring dat de protestantse kerken steeds meer naar elkaar toegroeien. ,,Dat zal op korte termijn niet leiden tot meer fusies, maar er gebeuren dingen die je 20 jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. Ik zie de verklaring als een oproep tot geloof en het samen diaconaal dienstbaar zijn om de wonden van de samenleving aan te raken. Het gaat erom dat we herkenbaar zijn tot op Christus. Denk hierbij aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Verdeeldheid blijft natuurlijk een handicap, maar het is goed wanneer we beseffen dat de kerk spreekt en doet vanuit dezelfde bron en dat is Christus.”

De classispredikant juicht de plaatselijke initiatieven toe van kerken van allerlei snit. Die zijn er bijvoorbeeld op het gebied van de zorg voor vluchtelingen. Maar het kan ook gaan om geloofszaken. Bij voorbeeld door het openstellen van elkaars kansels. Dat kan bij voorbeeld betekenen dat een dominee van de PKN de preekstoel van een Christelijke  Gereformeerde Kerk beklimt en andersom. Het kan ook door het opstellen van een gezamenlijke verklaring van geloven en leven. Dat gebeurde in Hoek door dominee Arie Van der Maas (toen hij daar diende als gemeentepredikant), zijn collega Johan Harmanny van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en hun kerkenraden.

Grote Kerk Dordrecht

De ondertekening van de verklaring in de Grote Kerk kwam precies vierhonderd jaar nadat de deelnemers aan de beroemde Synode van Dordrecht de stukken ondertekenden die onder meer inhielden dat de Remonstranten uit de kerk werden gezet. Vier eeuwen later werd symbolisch over het oud zeer heengestapt. Ook de Remonstranten  bekrachtigden namelijk de verklaring.

De kerkelijke vertegenwoordigers stonden in een lange rij voor het zetten van hun handtekening. Intussen weerklonken de geluiden van de 67 klokken van de beiaard der Grote Kerk, één van de grootste van Europa, over de stad. Iedereen kon horen dat hier geschiedenis werd geschreven.

De verklaring krijgt in ieder geval een gevolg op het onderwijsvlak. De theologische universiteiten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de PKN stellen een gezamenlijke leerstoel in voor de kerkelijke eenheid. Van der Maas hierover: ,,Het is goed dat dit thema op alle niveaus een plaats krijgt en dus ook theologisch verantwoord doorklinkt in de opleidingen”.