Kerken Sint Laurens op weg naar eenwording

Interieur Hervormde kerk Sint Laurens

Interieur Hervormde kerk Sint Laurens

SINT LAURENS – De leden van Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Sint Laurens hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2019 één gemeente te vormen. Daarvan is donderdag 14 oktober mededeling gedaan tijdens de vergadering die de classis Walcheren van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) hield in Middelburg.

Naar aanleiding van deze mededeling vertelde Han van Doorn, scriba van de Gereformeerde kerk, vrijdag dat een stuurgroep werkt aan het stroomlijnen van het eenwordingsproces. Daarin hebben zitting de preses en een ander lid van beide kerkenraden plus een lid van beide kerkgemeenten.
Hervormden en gereformeerden waren reeds enkele jaren met elkaar in gesprek en deden al langer dingen samen op het gebied van vorming en toerusting. Zo is er een al een collectieve gesprekskring en worden ook de groothuisbezoeken gezamenlijk georganiseerd. Sinds enige tijd worden er maandelijks gezamenlijke diensten gehouden in één van de dorpskerken.

Gereformeerde kerk aan de Noordweg

Gereformeerde kerk aan de Noordweg

Volgens scriba van Doorn heeft interim-predikant Dirk Meijvogel veel hobbels weggenomen die een nauwere samenwerking in de weg stonden. Meijvogel heeft de specifieke taak om gemeenten in crisissituaties bij te staan. Hij werkte van 1 september 2015 tot en met 31 augustus van dit jaar in Sint Laurens. Van Doorn: ,,op zijn initiatief zijn de gemeenteleden bij elkaar geroepen om van gedachten te wisselen over gerichte vragen. Dat heeft heel vruchtbaar gewerkt.”
Vooralsnog blijven de kerkenraden afzonderlijk functioneren, maar er wordt wel al nauw samengewerkt tussen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Zo organiseren de diakenen sinds jaren een gezamenlijke adventsmiddag voor senioren.
Kerkgebouwen

De Hervormde gemeente komt samen in de in 2009 gerestaureerde dorpskerk, die dateert uit 1644. Een opvallend element in het gebouw vormen de rouw- of wapenborden aan de muren. Zulke borden werden vroeger aan de gevel van een sterfhuis opgehangen en na de begrafenis aan de kerkmuren. De borden in Sint Laurens hebben betrekking op eigenaars van het voormalige kasteel Popkensburg. Ze hingen in het gemeentehuis, maar zijn in 1966 aan de kerk geschonken, toen de burgerlijke gemeente Sint Laurens opging in Middelburg.

Laatste strofe van het Onze Vader in het Hongaars

Laatste strofe van het Onze Vader in het Hongaars

Onder het orgel hangen zeven bordjes met de tekst van het Onze Vader in het Hongaars. Die zijn geschonken door de zustergemeente in Sint Laurens in het Hongaarse Makkoshotyka. Dat gebeurde in 1994 toen Hongaarse gemeenteleden een bezoek brachten aan Sint Laurens.
De Gereformeerde kerk ontstond in 1887. Vanaf dat jaar werden er diensten belegd in particuliere woningen.. In 1894 werd een kerkgebouw in gebruik genomen, dat in 1924 te klein was geworden en toen is vervangen door de huidige kerk. Deze staat aan de Noordweg, in het gehucht Brigdamme. Het gebouw bevat twee gebrandschilderde ramen. Deze tonen voorstellingen over 1 Korinthe 13 (Geloof, hoop en liefde) en psalm 119. Het interieur is in 1980 vernieuwd.