Kerken Sint Laurens samen verder als één gemeente

SINT LAURENS – De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Sint Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de Protestantse Gemeente  Sint Laurens. De nieuw gevormde gemeente viert de zondagse erediensten vanaf zondag 13 januari in de Dorpskerk van Sint Laurens.

De Gereformeerde Kerk van Sint Laurens is inmiddels verkocht

De kleine kern Sint Laurens had nog steeds twee kerken die behoorden tot de Protestantse kerk Nederland (PKN). Al lange tijd werden er enkele keren per jaar gezamenlijke diensten gehouden, maar overwegend hechtte ieder toch aan zijn eigen gemeente, de Gereformeerde kerk aan de Noordweg en de Hervormde gemeente aan de Van Cittersstraat.

Vanaf 2016 is de samenwerking geïntensiveerd en zijn de kansen van slagen om te fuseren onderzocht, met als duidelijk doel om per januari 2019 verder te gaan als één gemeente. De leden van beide kerken zijn gehoord en een overgrote meerderheid van de gemeenteleden heeft ingestemd met samengaan.

Niet onbelangrijk was dat beide kerken het ledental terug zagen lopen. Ook het beroepen van een predikant werd lastig. Inmiddels is een nieuwe kerkenraad gevormd en is de procedure voor het beroepen van een predikant gestart.

De Dorpskerk van Sint Laurens waar voortaan alle diensten worden gehouden

De kerk aan de Noordweg is door de fusie overbodig geworden en samen met de pastorie verkocht.

De diensten in de Dorpskerk (Van Cittersstraat 69) van Sint Laurens beginnen om 10.00 uur.