Kerkenraadsvoorzitter Jaap Hulstein uit Kloetinge Ridder Oranje Nassau

Burgemeester mevrouw Margo Mulder felicteert Jaap Hulstein en overhandigt hem een bos bloemen.

KLOETINGE – Burgemeester Margo Mulder van Goes heeft donderdagmorgen in de Geerteskerk van Kloetinge kerkenraadsvoorzitter Jaap Hulstein koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester sprak het echtpaar Hulstein toe in de vrijwel lege kerk in verband met de coronamaatregelen. Jaap Hulstein (68), die naar de kerk was gekomen omdat hij een afspraak zou hebben, was compleet verrast door de aanwezigheid van de burgemeester. Die memoreerde in een toespraak zijn vele verdiensten op maatschappelijk en kerkelijk vlak.

Vooral de gehandicaptenzorg van Het Gors, waarvan hij mede-initiatiefnemer was, had zijn grote belangstelling en hij onderscheidde zich daarin als ‘een aimabele bestuurder met oog voor het menselijk aspect’, zo zei de burgemeester. Ook na zijn pensionering in 2015 bleef hij daar actief. Hulstein was ook betrokken bij de komst van de AVG-poli in Goes in 2012, de eerste in Zeeland. AVG staat voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. De Goesenaar heeft zich verder hard gemaakt voor onder meer het verbeteren van de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de provincie.

Kerkelijke inzet

De ridderorde werd Hulstein mede toegekend voor zijn vele verdiensten en inzet voor het kerkelijk leven de afgelopen 45 jaar. Zo richtte hij koren op, en is hij voorzitter van de diaconie en kerkenraad van de Protestantse gemeente Kloetinge. Ook in dit verband werden zijn bestuurlijke kwaliteiten geroemd. ,,Men noemt u wel een bruggenbouwer’’, aldus mevrouw Mulder. ,,U was nauw betrokken bij de nieuwe vormen van kerk-zijn en weet anderen daarvoor te enthousiasmeren. Iedereen telt daarbij, iedereen mag er zijn.’’

De pers neemt foto’s van de kersverse ridder en zijn vrouw.

Hulstein is ook lid van de cantorij en van verschillende koren. Als bariton zingt hij vaak voor, zodat de gemeente ‘op weg’ wordt geholpen. ,,U betekent veel voor kerk, mensen en maatschappij. We zijn geraakt door uw liefde voor gehandicapten. De protestantse gemeente Kloetinge dankt u voor alles wat u voor de kerk heeft gedaan, met een bovenlokale uitstraling.’’

Omdat de burgemeester niet zelf de ridderorde mocht opspelden in verband met de vereiste gepaste afstand, deed echtgenote mevrouw Hulstein dat. De kersverse ridder zei het allemaal ‘overweldigend’ te vinden.

Omdat er geen publiek bij de uitreiking van de ridderorde mocht zijn, werd de bijeenkomst in de Geerteskerk live uitgezonden via Kerkomroep.