Kerkleden vulden enquête in over ervaringen met onlinediensten

GOES – De PG Goes hield afgelopen zomer een online enquête onder kerkleden waarin de ervaringen met onlinediensten zijn gepeild. Kerkelijk werker/ouderenpastor Bart van Noord van de PG Goes vertelt dat dit onderzoekje een aantal zeer concrete conclusies opleverde over de lengte van de dienst, de lengte van de preek, liederen, de samenwerking tussen de verschillende medewerkenden, het gebruik van filmpjes en dergelijke. ,,Het in praktijk brengen ervan is een doorlopend leerproces.’’

De enquête werd door 114 mensen ingevuld. Een kleine greep uit de conclusies: 71% kijkt wekelijks, 29% een paar keer per maand of minder en hoe ouder men is hoe vaker men kijkt. En vrouwen meer dan mannen.

Ruim tweederde van de invullers is in de leeftijd van 60-79 jaar. Het initiatief voor de onlinediensten wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd is de onlinedienst geen vervanging van het zelf in de kerk kunnen zijn. Het samen zingen, geloven en onderling contact wordt zeer gemist. Kijken naar een onlinedienst vraagt een andere betrokkenheid en concentratie. 90% van de invullers kijkt op zondagochtend. Een rustig moment van de dag voor velen, maar ook dan valt op dat de spanningsboog korter is en kijkers sneller zijn afgeleid dan dat zij in de kerk zouden zijn. Alhoewel de waardering nog steeds behoorlijk hoog is, wordt de lengte van de kerkdienst wel het meest nadrukkelijk genoemd bij de opmerkingen. Meer ingezoomd op de ervaringen is er vooral een behoefte aan wat meer tempo in de dienst. Er wordt ook naar onlinediensten elders gekeken en deelgenomen aan het royale aanbod voor de zomer op televisie bij Omroep Zeeland en de diensten vanuit de Utrechtse kapel van de Protestantse Kerk. En dat werkt door in de verwachtingen.

In de hoge waardering van de onlinediensten telt ongetwijfeld ook de band mee die men met de gemeente ervaart, en nu vooral mist.