Kerkorgel Wissenkerke krijgt nieuw leven ingeblazen

door Margreeth Ernens

WISSENKERKE – Het Vollebregt-kerkorgel van de Opstandingskerk in Wissenkerke krijgt een grondige restauratiebeurt. Het orgel uit 1862 is de afgelopen week gedemonteerd en in kaart gebracht en wordt in Soest bij de firma Elbertse helemaal opgeknapt. Alleen de orgelkas blijft in de kerk achter.

De lege orgelkas in de Opstandingskerk. foto’s PG Wissenkerke

Marion Goedhart, voorzitter van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente De Ontmoeting in Wissenkerke, is blij dat het eindelijk zover is. ,,We gebruikten het orgel nog wel, maar er kwam steeds minder geluid uit. Vroeger klonk het orgel prima. We zijn hier in 1980 komen wonen, en het was toen echt een concertwaardig orgel. In de jaren negentig werden er ook veel concerten op gegeven tijdens de toeristenseizoenen en het is onze intentie om in de toekomst weer concerten te organiseren. Onze organist Henk Tazelaar uit Colijnsplaat zal dan zeker van zich laten horen.’’

Koning David

Het Vollebregtorgel komt oorspronkelijk uit de 19e eeuwse Hervormde Kerk van Wissenkerke. Toen op zeker moment het dak van de Hervormde kerk werd verlaagd, kon het beeld van Koning David niet meer bovenop het orgel staan. Een oplossing werd gevonden in het afzagen van zijn benen, waarna het beeld weer tussen het orgel en het dak paste. Het orgel werd in 1979 overgeplaatst naar de Opstandingskerk. Daar ging een restauratie aan vooral door orgelbouwer De Graaf uit Ede. Ook in de Opstandingskerk was bovenop het orgel geen ruimte voor het beeld van Koning David. Gelukkig waren ergens in de krochten van het orgel zijn afgezaagde benen terug te vinden, en kon het complete beeld op het balkon voor het orgel worden geplaatst. De oude spaanbalgen konden helaas niet worden herplaatst.

Het Vollebregt-orgel in de Opstandingskerk met het beeld van Koning David.

De ruim 800 loden en houten orgelpijpen krijgen in Soest nu dus weer nieuw leven ingeblazen, een klus van 164.000 euro. De provincie draagt 70 procent bij aan dit bedrag en Goedhart heeft goede hoop dat de overige 30 procent door het Rijk wordt betaald als subsidie. Als alles volgens plan verloopt wordt het orgel eind oktober, begin november weer in elkaar gezet in Wissenkerke. In de tussentijd krijgt ook de orgelkas een opknapbeurt en wordt terug geschilderd in de oorspronkelijke kleuren. Wat die kleuren precies waren wordt nog onderzocht door de schilder, momenteel zijn de kas en het snijwerk wit en groen geschilderd.

Goedhart vertelt dat er ruim twee jaar aan voorbereiding nodig is geweest, eer het daadwerkelijk tot restauratie kon komen. Zo werd de provinciale subsidie eerst afgewezen, maar na opnieuw aanvragen toch begin vorig jaar toegewezen. ,,Wat die dertig procent rijkssubsidie betreft, voorzie ik eigenlijk geen problemen, maar de periode van beslissen is tot begin februari uitgesteld, omdat er zoveel aanvragen zijn.’’

Orgelpijp-adoptieplan

De gemeente heeft nog een plan B, mocht die rijkssubsidie er niet komen. ,,We willen dan een actie opzetten om orgelpijpen te adopteren. Dat blijft natuurlijk niet tot de gemeente beperkt, we willen de hele bevolking erbij betrekken.’’ Nu de restauratie in gang is gezet, is de gemeente verplicht om ook een klimaatbeheersingssysteem aan te schaffen, zodat het orgel in goede staat kan blijven. ,,Dat kost natuurlijk veel geld, dus het orgelpijp-adoptieplan kan eventueel ook daarvoor worden aangewend.’’

De Protestantse gemeente hoeft het overigens niet zónder orgel te stellen want de Opstandingskerk heeft nog een tweede orgel, het uit de Gereformeerde Kerk afkomstige koororgel, dat een Rijksmonument is. Het werd in 1767 gebouwd door Pieter Müller, zoon van de beroemde orgelbouwer Christian Müller. Dit orgel werd tot dusverre niet vaak gebruikt, ,,maar dat is nu wel noodzakelijk.’’