Op deze pagina treft u de ANBI-gegevens aan van protestantse gemeenten in Zeeland.

ANBI-gegevens van de Classes

Download: ANBI gegevens Classis Zeeuws Vlaanderen
Download: ANBI Gegevens Classis Zierikzee

1. ANBI-gegevens Classis Goes

  • De Classis Goes is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1 gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.
  • De Classis Goes is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.
  • De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
  • De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Goes.

Documentatie

2. ANBI-gegevens Classis Walcheren

Telefoon: (0118) – 60 23 98 / mobiel: 06 53 33 03 98
RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen, op dit moment het zelfde als PKN Utrecht
Adres: Touwbaan 95, 4331 VB Middelburg

  • De Classis Walcheren is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Een classis is een verzameling van een aantal gemeenten. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk wordt in ordinantie 2, artikel 20, lid 1gezegd: “De gemeenten worden door de kleine synode samengebracht in classes”.
  • De Classis Walcheren is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 13 lid 1 van de kerkorde.
  • De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
  • De Protestantse Kerk heeft in Nederland van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Classis Walcheren.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting