VEG Bath

Kleine VEG Bath bestaat 125 jaar

VEG Bath

Kerkgebouw in Bath

BATH – In het kerkje van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Bath wordt zondag 4 december 2016 een feestelijke dienst gehouden. Dat gebeurt omdat de gemeente 20 november 2016 op de kop af 125 jaar bestond.

De VEG in Bath is de kleinste gemeente van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.  De gemeente vormt de enige kerkgemeenschap in het 90 inwoners tellende dorpje. Het is vrij zeldzaam, mogelijk zelfs uniek, dat de VEG de enige geloofsgemeenschap vormt in een dorp in Nederland. Als bijzonderheid kan nog worden gemeld dat hier, evenals in andere gemeenten van dit kerkgenootschap, nog wordt gezongen uit de bundel van Johannes de Heer, die vooral bij ouderen uit de brede wereld van het protestantisme nog altijd geliefd is.

De jubileumdienst in het sfeervolle kerkje aan de Lillostraat 15, in een mooi hoekje van het fortdorp, begin om 10.00 uur. Deze dienst zal geleid worden door de heer H.M. Jager uit Purmerend. Medewerking verleent het koor The Revivals uit Rilland. Dat staat onder leiding van Helma Puik.

Interieur kerk Vrije Evangelische Gemeente in Bath

Interieur kerk Vrije Evangelische Gemeente in Bath