Kritisch interpreteren van de Schrift is van levensbelang

door Margreeth Ernens

STAVENISSE – ,,Stavenisse is een hele gemoedelijke, vriendelijke gemeenschap. Het is er heerlijk, met veel natuur.’’ Ds Maarten Post (66) uit Stavenisse gaat met emeritaat. Komende zondag 19 december 2021 neemt hij afscheid van zijn hervormde gemeente in Stavenisse, hoewel hij nog wel een half jaartje aanblijft als consulent en als steun voor de beroepingscommissie eer hij daadwerkelijk vertrekt naar Overijssel waar een paar van zijn kinderen wonen.

Ds Maarten Post

De predikant zag zich de afgelopen tijd geconfronteerd met problemen die samenhangen met de coronapandemie. ,,Exegese of kritische interpretatie van de Schrift is volgens mij van levensbelang, letterlijk, en dat geldt zeker bij het vaccinatievraagstuk. De Schrift geeft geen pasklare oplossing voor nieuwe problemen. Ik heb gestudeerd bij prof Houtman. Hij zei dat de Schrift in beweging is, liet ons de Thora zien en toonde hoe zich dat tot elkaar verhoudt, hoe dat in ontwikkeling is. De ‘denkers en rechters in de poort’ moeten dus voortdurend uitzoeken hoe het zit. In Stavenisse heerste een statische opvatting over de Schrift, alsof het een schatkist is met oplossingen voor ethische problemen. Maar dat is het niet, we moeten zelf nadenken hoe we iets moeten oplossen. Hier houden ze soms vast aan het oude. Met een andere exegese kun je soms iets wél oplossen We zijn gewoon zelf verantwoordelijk en dat moeten we biddend doen. Maar de manier van denken is natuurlijk niet makkelijk te veranderen, vooral niet als je in een bepaalde bubbel zit. Het lukt dus lang niet altijd, maar je móet er wat van zeggen.’’

Lang geaarzeld

,,Ik heb lang geaarzeld om de preekstoel te beklimmen, om Gods woord te spreken, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar op een gegeven moment kon ik er niet onderuit’’, zegt ds Post. Hij kende een bewogen levensloop.

Geboren en getogen in Den Helder in een vissersfamilie vond zijn moeder dat hij maar moest doorleren, ‘want jij moet niet verzuipen’. Dus werd hij elektricien, ‘het beroep van de toekomst’, en ging bij IBM werken, hoewel hij dat geestdodend werk vond.

Met zijn vrouw Gerdien, een psychiatrisch verpleegkundige, ging hij in Amsterdam wonen. Hij nam ontslag bij IBM en geïnspireerd door zijn vrouw deed hij eerst de opleiding tot A-verpleegkundige, gevolgd door de opleiding psychiatrie. ,,Ik had nog nooit gekozen voor mezelf, en dat deed ik toen.’’

Haïti

Stichting Woord en Daad zond het echtpaar in 1984 uit naar Haïti. Daar hield Post zich bezig met de inrichting en het onderhoud van kliniekjes op het platteland en zout- en waterwinningsprojecten. In 1989 verongelukte zijn vrouw en met drie jonge kinderen keerde hij terug naar Nederland. ,,Het is jammer dat ik maar zes jaar op Haïti heb gewerkt, er was daar veel te doen.’’

Studie

In Nederland moest hij zichzelf weer overeind zien te helpen. ,,Toen ben ik pas begonnen met echt te lezen in de Bijbel.’’ Hij had ook interesse in talen en begon Hebreeuws en Grieks te studeren. Intussen ging hij werken op de PAAZ-afdeling van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en vervolgens aan de slag bij de stichting De Hoop in Dordt als activiteitenbegeleider in de verslavingszorg. Later stapte hij over naar de crisisafdeling van het Delta Ziekenhuis, een psychiatrische kliniek in Poortugaal. Hij hertrouwde met Alien, met wie hij ook drie kinderen kreeg.

Aan de CHE in Ede studeerde hij intussen godsdienst-pastoraal werk en behaalde hij de bevoegdheid voor godsdienstleraar, maar hij heeft nooit voor de klas gestaan. In 1998 werd hij benoemd tot kerkelijk werker van de hervormde gemeente van Hasselt. Dat gaf hem de ruimte om theologie te  studeren. Die studie aan de Theologische Universiteit van Kampen nam elf jaar in beslag. Daarna volgde hij nog de kerkelijke opleiding.

Spijkerschrift

Hij bestudeerde ook het spijkerschrift. ,,Zo heb ik liefde ontwikkeld voor de tekst van de Bijbel. Wat staat er nu in de Bijbel. Het lezen in de Schrift fascineert mij enorm en ook de structuur van de tekst. Wat bedoelt de auteur nu precies. Het is iedere keer weer een avontuur voor mij om te vertalen, waar gaat het nu eigenlijk over. Maar ik ben er pas een jaar of twintig mee bezig, dus ik kan vooruit.’’

Via de Mobiliteitspool van de PKN werd kandidaat Post in januari 2014 als predikant van de hervormde gemeente Stavenisse bevestigd. Stavenisse vond geld om hem te kunnen houden en in 2016 bracht deze gemeente een beroep op hem uit, dat hij van harte aannam. Hij combineerde zijn aanstelling in Stavenisse met een benoeming tot pastoraal medewerker in zorgcentrum De Schutse in Sint Annaland.

Als predikant in Stavenisse was ds Post voor de Ring Schouwen-Duiveland/Tholen ook lid van de Classicale Vergadering van de classis Delta.

Samenwerking

De gemeente in Stavenisse vindt het erg dat hij nu vertrekt, zeker nu de subsidie is gestopt. Sinds enige tijd is er een samenwerking met twee andere gemeenten: Sint Annaland (daar was ds Post consulent) en Sint Philipsland. ,,Die gemeenten lijken erg op elkaar. Het zou onverstandig zijn om niet te bundelen. Krachten goed verdelen, functies samenvoegen, daar moet je over nadenken.’’

Het plan is nu dat er een beroepingscommissie komt voor twee predikanten voor de drie gemeenten en zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland (0,3 fte). Voorlopig blijft ds Post dus aan als consulent voor de drie gemeenten en als steun en raadgever van de beroepingscommissie.