Afscheid Morgenster en Oostkerk valt zwaar

 

Dominee Jan Nauta

MIDDELBURG – Op 8 januari 2017 worden de laatste diensten gehouden in De Morgenster en de Oostkerk in Middelburg.  Met ingang van het nieuwe jaar houden alle huidige wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) op te bestaan. Zij vormen vanaf dat moment de Nieuwe Kerkgemeente.

Voorlopig, in principe tot 1 september 2018, houdt de PGM diensten in drie gebouwen: de Nieuwe Kerk, de Hofpleinkerk en de Hoeksteen. Het betekent voor alle betrokkenen een grote verandering, zo laat dominee Jan Nauta van de Morgenster weten. Dat geldt volgens hem in het bijzonder voor de gemeenten van de Oostkerk en de Morgenster, die afscheid nemen van hun kerkgebouwen, maar ook van die van de Nieuwe Kerk, die een heel andere situatie ingaat.

De gemeente van De Morgenster neemt op 8 januari afscheid van haar gebouw en zet aan het einde van de dienst, waarin dominee Nauta voorgaat, een eerste stap naar de nieuwe situatie. Dat gebeurt door belangrijke liturgische attributen de kerk uit te dragen, namelijk  de kanselbijbel, het avondmaalstel, de paaskaars, de gedenkrol en de dooprol. De dienst begint om 10.00 uur.

Na afloop van de dienst is de “Morgenster-glossy” beschikbaar voor  €2. Daarin staan verhalen en beelden van ruim 50 jaar Getuigeniskerk (vroegere naam van de kerk) en De Morgenster. De titel luidt: ‘’t Is mooi geweest. Volgens dominee Nauta is het geen compleet overzicht van al die jaren geworden, maar wel een mooie impressie. ,,De samenstellers hebben zich beperkt tot wat gemeenteleden en enkele andere mensen aanleverden aan foto’s, anekdotes en herinneringen.”

Johan Beijer

De laatste dienst in de Oostkerk begint op 8 januari eveneens om 10.00 uur. Daarin zal de eigen predikant dominee Johan Beijer voorgaan. Om 19.00 uur zijn in de Oostkerk ook voor het laatst de gebruikelijke vespers. Deze worden vanaf 15 januari gehouden in het Simpelhuys aan de Simpelhuisstraat in Middelburg. Dominee Beijer meldt in het Middelburgs Kerkblad over 8 januari: ,,Dat zal voor velen van ons een zwarte dag zijn. Maar het is tegelijk ook de dag des Heren. In dat teken staat ook deze dienst naast alle gevoelens die er zijn.”