Laatste kerkdiensten in de Hoeksteen en Hofpleinkerk Middelburg

MIDDELBURG – Middelburg neemt zondag 2 juni 2019 afscheid van de Hoeksteen (Rozenburglaan 22) en de Hofpleinkerk (Hofplein 12). Om 9.30 uur beginnen de laatste kerkdiensten in deze bedehuizen. Iedereen die belangstelling heeft is in beide kerkgebouwen van harte welkom om de dienst bij te wonen. De sluiting van beide kerken is de laatste stap in een lang en ingrijpend proces van verandering binnen de Protestantse Gemeente Middelburg.

Hofpleinkerk Middelburg

Met ingang van Pinksteren, 9 juni 2019, vinden alle vieringen plaats in de Nieuwe Kerk. Het Hofje onder den Toren, tegenover de Nieuwe Kerk, is de centrale plaats voor (jeugd)activiteiten en vergaderingen van de Nieuwe Kerkgemeente.

In de Hofpleinkerk is op woensdag 29 mei van 19 tot 21 uur nog een laatste keer ‘open kerk’. Belangstellenden zijn welkom om in de kerk rond te kijken, de ‘tijdlijn’ te bezichtigen die is samengesteld over de periode van 1930 tot nu en herinneringen aan het verleden op te halen.

De Hoeksteen wordt later in het jaar overgedragen aan baptistengemeente De Fontein. Tot de overdracht blijft het gebouw in gebruik voor vergaderingen, koorrepetities en stiltecentrum. Met De Fontein zal nog worden overlegd in welke mate en voor welke activiteiten het kerkgebouw functies voor de wijk blijft houden. Gedacht kan worden aan het stiltecentrum en activiteiten voor kinderen.

Geschiedenis

De Hoeksteen Middelburg

De Hoeksteen kwam in 1972 gereed en werd in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke parochie. De Rooms-Katholieken trokken zich na een aantal jaren van medegebruik terug en de Hoeksteen werd het volledige eigendom van de Gereformeerde Kerk van Middelburg. In 1988 gingen de hervormde en de gereformeerde kerk ten zuiden van het kanaal Samen-Op-Weg. Dat leidde in 1994 tot het samengaan van de hervormde Thomaskapelwijkgemeente en Gereformeerde Kerk Zuid: de Hoeksteengemeente.

Op de plaats van de huidige Hofpleinkerk werd al in de veertiende eeuw een kerk gebouwd, de St. Pieterskerk. Deze ooit zo belangrijke kerk raakte in de achttiende eeuw in verval en werd uiteindelijk gesloopt. In 1892 werden op deze plek een kerk (de eerste Hofpleinkerk) en enkele woonhuizen gebouwd. In 1929 werd besloten de kerk af te breken en te vervangen door een grotere. Dat is het huidige gebouw: de tweede Hofpleinkerk.

In 2004 werden de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Middelburg, als sluitstuk van het Samen-op-Weg-proces, samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Naast de Nieuwe Kerkgemeente behoren ook de Ontmoeting en de Koorkerkgemeenschap tot de PGM.