Landelijke kerk past richtlijnen rondom coronavirus aan

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 20 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.

De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.

Ook voor andere bijeenkomsten – zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen – raadt het moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Begrafenissen en bruiloften

Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Ook hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Liturgische handdruk

Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart.

Avondmaal

Het vieren van het Avondmaal kan niet gemist worden, aldus het moderamen. Zij geven mogelijkheden aan om in tijden van corona toch het Avondmaal te vieren. Zie Moderamen over vieren Avondmaal in coronacrisis

Kerkgebouw openstellen

Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje, volg dan wel de richtlijnen van het RIVM.

Bezoekwerk

De nieuwe maatregelen vanuit de overheid zijn als volgt:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen, waaronder predikanten, zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

U kunt dus, als u rekening houdt met bovenstaande, bij iemand op bezoek gaan. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Pastoranten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor.

Actuele informatie

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken geeft over dit onderwerp adviezen aan kerken. Zie www.cioweb.nl/
In alle gevallen raden wij u aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de sites van de GGD raadplegen: www.ggd.nl en ggdzeeland.nl .