Lees magazine Petrus

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen.” Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving