‘Leren aan Levinas’ 

Emmanuel Levinas (Wikimedia)

MIDDELBURG – In het Stadsklooster aan de Simpelhuisstraat 12 in Middelburg wordt zaterdag 25 november een Kloosterdag  gehouden. Deze wordt geleid door Vincent de Rooij, hogeschooldocent Ethiek & Filosofie aan de HZ University of Applied Sciences

Emmanuel Levinas (1906-1995) was een Frans-joodse filosoof. In de filosofie van de in Litouwen geboren Levinas staat de “Ander” centraal. Hij beschrijft hoe we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Juist nu in onze hedendaagse maatschappij waar polarisatie, egoïsme en de zelfverwezenlijking van het individu voorop staat, is het meer dan ooit een noodzaak om met elkaar samen te werken, om elkaar bij te staan en elkaar te helpen. Zonder de ander is er geen referentiekader. De ander geeft mij een bestaansrecht.

Het centrale thema van deze dag is: “In de ogen van de ander herken ik mijzelf in mijn verantwoordelijkheid voor de ander”.

Voor Levinas is “het goede” de verantwoordelijkheid voor de ander van waaruit we verantwoord en ethisch kunnen handelen. Verantwoordelijkheid betekent niet alleen het geraakt worden en daardoor zich geroepen voelen voor de ander, maar ook een antwoord moeten geven.

Op deze Kloosterdag  wordt onderzocht hoe je de ander centraal kunnen stellen zonder direct de gedachten in te vullen voor de ander. Vervolgens wordt aan de hand van actuele thema’s besproken hoe de filosofie van Levinas is toe te passen.

Programma
10.00 start
10.15 Inleiding Levinas
10.30 Workshop 1: Denken voor een Ander / Niet invullen voor een Ander
11.45 Workshop 2: Het gelaat van de Ander / moreel appél
12.30 – 13.15  Lunch
13.15 Workshop 2 vervolg: Het gelaat van de Ander / moreel appél
13.45 Workshop 3: actuele maatschappelijke thema’s (een soort van dialoogtafel)
14.45 – 15.00 Terugkoppeling en afsluiting

Aanmelding / kosten:
Datum:       zaterdag 25 november 2017  Tijd:  vanaf 10.00 tot 15.00 uur
Lunch:        inclusief (is vegetarisch) Kosten:       € 25,-
Opgave via: stadsklooster@zeelandnet.nl

Wil je alvast wat luisteren over Levinas klik dan hier voor een opname van een avond over Levinas in Felix Meritis in Amsterdam. Het is een opname van bijna 2 uur, maar vooral de eerste 20 minuten zijn zeker het beluisteren waard.…………

Informatie: Jan Zwemer jzwemer@zeelandnet.nl 06-51326821