Louis Wüllschleger in de bloemetjes gezet

VLISSINGEN – Dominee Louis Wüllschleger kreeg zondag 20 augustus 2017 bloemen mee van de Protestantse gemeente in Vlissingen, waar hij die dag voorging. Ouderling Wim Heijstek stond bij de mededelingen aan het begin van de dienst stil bij diens 40-jarig jubileum als predikant. Dat was bijna op de kop af vier decennia want Wüllschleger verbond zich op 24 augustus 1977 aan de Hervormde gemeente van Tholen-stad, zijn eerste standplaats.

Heijstek stond kort stil bij de loopbaan van de predikant. ,,Een lange tijd waarop je met plezier en dankbaarheid terugziet”, aldus de ouderling van de Sint Jacobskerk. De predikant werd tijdens het koffiedrinken na de dienst gefeliciteerd door de aanwezigen.

Louis Wüllschleger

Wüllschleger reageerde na de preek op de ‘verrassende woorden aan het begin van de dienst’ die diep bij hem binnen waren gekomen. De predikant zei dat er in de 20 jaar dat hij op verschillende plaatsen in Zeeland werkzaam was ook een speciale band was gegroeid met de kerkelijke gemeente in Vlissingen. En dat terwijl hij in die stad noch predikant was, noch een speciale taak verrichtte.

Terugziend op  veertig jaar ambtelijk werk refereerde Wüllschleger aan de passie van Paulus bij diens arbeid. ,,Ik ben rusteloos aan het werk met maar één doel, namelijk dat Christus gestalte in u krijgt”, zo citeerde de predikant de apostel. ,,Het gaat om de gemeente als het lichaam van Christus in deze wereld. Hoe moeten mensen in de wereld rond ons heen weten wie Christus is? Dat kunnen ze alleen zien als ze naar de gemeente kijken. Daarom is het zo belangrijk dat Christus gestalte in ons krijgt. Het is tegelijkertijd heel bevrijdend, want het betekent dat we niet terecht hoeven te komen in de kramp van wat wij allemaal moeten presteren en laten zien. Wij volgen heel eenvoudig Christus in zijn voetsporen en Hij is ons alles”, zo sprak de predikant.

Nadat hij in Tholen had gediend werd Wüllschleger 18 april 1982 predikant van de Hervormde gemeente in ’s Gravenhave alvorens hij zich op 19 januari 1992 verbond aan wijkgemeente De Ontmoeting in Middelburg. Wüllschleger (13 april 1952) was in Zeeland ook actief voor het provinciaal dienstencentrum (PDC). Hij was vanaf 1 januari 2004 scriba van de Protestantse Kerkvergadering (PKV) Zeeland en regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Zeeland. In die hoedanigheden werd hij het in Zeeland het gezicht naar buiten van de PKN.

Wüllschleger was van 5 februari  2010 tot  1 januari 2015 directeur van de zendingsorganisatie IZB, waaraan was verbonden sinds 5 februari 2010.  Hij maakte gebruik van de regeling tot vervroegd uittreden, maar verbond zich 16 april 2017 aan de Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede. Daar volgde hij Piet de Jong op, die daar twee jaar hulpdiensten verrichtte.

 

Meer berichten over dominees en andere mensen die in de kerk in Zeeland werken staan onder de rubriek kerkmensen