Maria Opgelder nieuwe pastor Vrouwenpolder en Kleverskerke

door Margreeth Ernens

VROUWENPOLDER/KLEVERSKERKE – De Protestantse Gemeenten Vrouwenpolder en Kleverskerke hebben een nieuwe pastor: mevrouw Maria Opgelder uit Rijswijk. Maria Opgelder werd zondag 6 augustus bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht in de kerk in Vrouwenpolder. Komende zondag gebeurt dat in Kleverskerke. De beide gemeenten zijn blij dat daarmee een eind is gekomen aan de vacante periode en ook de nieuwe pastor ziet een zonnige tijd voor zich liggen.

De voorzitter van de kerkenraad, Hans van Grondel, sprak in de dienst in Vrouwenpolder de dankbaarheid van de gemeente uit over de komst van Maria Opgelder. ,,We zijn blij met je aanstekelijke enthousiasme. Na vijf kwartalen hebben we weer iemand om ons te leiden.’’ Hij raadde haar aan om vooral de fiets te pakken als ze pendelt tussen Vrouwenpolder en Kleverskerke.

Vluchtelingenwerk

Maria Opgelder (Groningen, 25 augustus 1960) had al een lange loopbaan achter de rug in diverse functies eer ze theologie ging studeren. Opgeleid als maatschappelijk werker met later ook de post HBO-studie supervisor, werkte ze onder meer als docent pastoraat en in het vluchtelingenwerk. Daar hield ze zich in het bijzonder bezig met de juridische kant.

Ze begon in 2013 met haar studie theologie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Amsterdam en liep daarvoor stages in Alphen aan den Rijn en Den Haag. In haar toenmalige domicilie Rijswijk werkte ze sinds 2018 als hulppredikant.

Voor de constructie om haar te bevestigen als ouderling met een bijzondere opdracht (daarmee wordt ze pastor) is gekozen, zodat ze ook stemrecht heeft in de kerkenraad. In totaal zal ze voor 70 % werkzaam zijn in beide gemeenten, ,,maar aangezien Vrouwenpolder groter is, zal het daar wel meer worden’’, denkt de nieuwe pastor.

De nieuwe pastor van Vrouwenpolder en Kleverskerke.

Nu ze pastor is in Vrouwenpolder en Kleverskerke zijn mevrouw Opgelder en haar man verhuisd naar de pastorie van Vrouwenpolder. ,,Hij is inmiddels met pensioen, dus dan is het makkelijker beslissen. Ik kende Zeeland al omdat ik vanuit Utrecht samenwerkte met een aantal bureaus voor rechtsbijstand om de verschillende groepen vluchtelingen te begeleiden. Daarvoor kwam ik twee keer per week in Zeeland. Mijn man heeft ook een binding met de regio, want zijn ouders hebben na de Watersnoodramp een echtpaar een jaar lang opgevangen. Die zijn altijd met elkaar in contact gebleven en mijn man ging natuurlijk als kind mee op bezoek in Zeeland.’’

Nieuwe wending

Maria Opgelder ziet het als een mooie kans om te werken op Walcheren. ,,Soms neemt het leven een wending die je niet verwacht. We zijn verliefd geworden op de weidsheid en op het licht hier. We hielden wel van de drukte in Rijswijk, maar daar zijn onlangs een paar nieuwe woontorens verrezen en daarmee werd het wel steeds drukker. Hier, in Vrouwenpolder zijn nu veel toeristen, maar de rust is er snel te vinden. En er is gezelligheid in Middelburg, Vlissingen en Domburg, maar ook in Vrouwenpolder. Het is een ander soort drukte, heel relaxed. En we genieten van het licht. Als de zon schijnt is dat goud. Een prachtig gebied om te fietsen ook.’’

Ds Johan Beyer bevestigt mevrouw Maria Opgelder als pastor.

In de dienst van afgelopen zondag werd de nieuwe pastor in haar eerste gemeente bevestigd door ds Johan Beyer uit Middelburg, die de gemeente de afgelopen tijd heeft begeleid. Vrouwenpolder was in de jaren vijftig ook de eerste gemeente van de befaamde dominee Okke Jager. De intredepreek van mevrouw Opgelder was naar Exodus 14: 10-22 en Hebreeën 11: 1, 2, en 29a over de doortocht van de Israëlieten door de Schelfzee. De eerste zin van de tekst uit Hebreeën (uit de Herziene Naardense Vertaling 2014) is ‘Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt’, waarmee de kern van haar boodschap wordt samengevat.

Na de dienst was er gelegenheid om het echtpaar Opgelder te feliciteren en welkom te heten.

In Kleverskerke wordt mevrouw Opgelder zondag 13 augustus bevestigd door ds G.J. Smit. Deze dienst begint om 9.30 uur.