Marjan Riedijk bevestigd in Nieuwerkerk

Riedijk (2e van links) wordt toegezongen na de handoplegging

NIEUWERKERK – Marjan Riedijk is zondag 2 oktober 2016 bevestigd tot predikant van de Protestantse gemeente in Nieuwerkerk. Dat gebeurde in de Johanneskerk, waar ze vervolgens intrede deed met een preek over Psalm 119 vers 62: ,,Ik schep vreugde in de belofte, als de vinder van een rijke buit”.  Riedijk werd bevestigd door ds Piet de Graaf uit Zierikzee. Aan de handoplegging namen deel de predikanten G. Sinke, A. van der Ploeg, G. van de Pol,  N. W. van Houten en J. W. Meeuwissen en ouderling/kerkelijk werker J. Kooman. Aan het slot van de dienst werd ze toegesproken door Mark van der Weele (preses van de kerkenraad), die ds Floris den Oudsten uit Bruinisse bedankte voor zijn werk als consulent. Ds De Graaf heette Riedijk welkom namens de classis Zierikzee en de werkgemeenschap van predikanten.
Marjan Riedijk is opvolger van dominee Thomas Johannes Smink, die sinds 30 september 2007 aan de gemeente was verbonden en 5 juli 2015 afscheid preekte wegens vertrek naar de hervormde gemeente van Wierden. De Protestantse gemeente van  Nieuwerkerk telt 209 doop- en 244 belijdende leden (informatie Jaarboek 2015-2016).