Geef uw mening over gebruik kerkgebouw bij calamiteiten

GOES – De GVC, de taskforce Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten van de Raad van Kerken Zeeland, wil graag uw mening (en advies) over het gebruik van kerkgebouwen als er een calamiteit gebeurt. Daarbij doet zij de oproep om het kerkgebouw van uw gemeente op de risicokaart te zetten, zodat anderen veiligheid kan worden geboden.

Tijdens de eerste bijeenkomst eind augustus van dit seizoen werd het onderwerp ‘kerkgebouwen als opvanglocatie in geval van calamiteiten’ dan ook uitgebreid besproken.

Aan de hand van een rapport van de Veiligheidsregio Zeeland en met een terugblik op een recente calamiteit in Limburg passeerden enkele risicoscenario’s voor onze provincie de revue.

In deze scenario’s zijn de afstanden tussen en binnen de Zeeuwse regio’s een belangrijk ‘struikelblok‘. (zie beide overzichtskaartjes).

Ook de gemeentelijke indeling kan voor vertraging en communicatieproblemen zorgen. Bij de diensten BevolkingsZorg van de Zeeuwse gemeenten klinkt steeds vaker de vraag naar de mogelijke inzet van kerkgebouwen voor opvang. De inzet van kerkgebouwen zou een welkome aanvulling kunnen zijn op de bestaande locaties zoals sporthallen en buurthuizen. Hierbij kwamen ook ter sprake de contacten en samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen, die elk hun eigen kleur en karakter hebben. Veel kerkgebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor noodopvang, maar dat vraagt overleg met pastores, besturen en vrijwilligers.

Peiling meningen

De GVC wil hierover komend seizoen met kerkgemeenschappen en gemeentelijke overheden in overleg treden. Om beslagen ten ijs te komen vraagt de GVC dan ook uw mening en advies over:

  • Bent u bereid om uw kerkgebouw (en eventueel gemeenschapszaal) beschikbaar te stellen voor noodopvang?
  • Is er een aantal vrijwilligers bereid en beschikbaar om de helpende hand te bieden?
  • Welke mogelijkheden ziet u om hierin met andere geloofsgemeenschappen samen te werken?
  • Wat hebt u nodig om een en ander te agenderen en te organiseren?

De GVC wil de geloofsgemeenschappen graag informeren en helpen om met uw kerkgebouw ‘diaconaal present’ te zijn in geval van calamiteiten en hoopt dan ook op veel reacties.

U kunt uw mening hierover sturen naar Jan Meeusen, voorzitter van de GVC: meeusen@xs4all.nl