‘Nashvilleverklaring is beschamend’

VLISSINGEN – Classispredikant Arie van der Maas neemt duidelijk stelling tegen de Nashvilleverklaring die homoseksualiteit afwijst. Hij doet dat in navolging van onder anderen synodescriba ds René de Reuver en preses ds  Saskia van Meggelen

In de Nashville-verklaring wordt aangegeven dat homoseksualiteit in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen’.  Een huwelijk hoort tussen een man en een vrouw te worden gesloten en er zou genezing mogelijk zijn van homoseksuele gevoelens. De verklaring is ondertekend door ongeveer 250 predikanten uit onder meer de PKN, de Hersteld Hervormde Kerk de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de  Christelijke Gereformeerde Kerken.

Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds René de Reuver verwerpt de uit Amerika overgenomen verklaring die volgens hem veel schade toebrengt aan mensen persoonlijk en in afgeleide zin aan de kerk: ,,De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Ook preses ds Van Meggelen is heel duidelijk: ,,Beschamend en onverantwoord dat predikanten uit onze kerk zich achter deze verklaring geschaard hebben.” Classispredikant ds Arie van der Maas sluit zich hier volledig bij aan: ,,Ik ben met stomheid geslagen dat deze grove en mensonterende stellingname zomaar de wereld in wordt geslingerd. Wat gaat het grof en onverantwoordelijk voorbij aan de kwetsbaarheid en eigenheid van mensen en aan de oprechte poging om met dit onderwerp, ook binnen de kerk in geloof en respect, een weg te gaan.”

In politiek Den Haag en op sociale media is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring. Het Openbaar Ministerie (OM) zal de omstreden verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid, zo maakte het OM maandagmiddag bekend.

Een aantal Zeeuwse Statenleden heeft zich inmiddels ook uitgesproken tegen de Nashvilleverklaring. Een half jaar geleden werd Zeeland tot regenboogprovincie uitgeroepen, wat betekent dat iedereen in Zeeland even welkom is.

Klik hier voor meer nieuws over dit onderwerp van de Provinciale Zeeuwse Courant.