Nelly van Kampen-Boot overleden

AXEL – Ds. N. M. (Nelly) van Kampen-Boot  (57) is zaterdag 13 mei 2017 na een periode van ziekte overleden. Zij was vanaf 27 april 1997 verbonden aan de Hervormde gemeente van Axel en deed 25 augustus 2002 intrede in de Hervormde gemeente van Pijnacker. Daar werkte ze tot haar man Pieter van Kampen op 9 december 2009 overleed. Met hem was ze in 2002 getrouwd. Pieter van Kampen was behalve programmamaker bij de EO en publicist ook nog deeltijd- voorganger bij de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Nelly van Kampen-Boot werd vervolgens in november 2011 ddoor de Overseas Mission Fellowship uitgezonden naar Maleisië. Kerk in Actie ondersteunde deze uitzending. Nelly gaf les aan de Maleisische bijbelschool in de vakken Missiologie en Nieuwe Testamen. Zij wordt vridjag 19 mei begraven. De dienst in de Hervormde kerk van Pijnacker begint om 14.00 uur.