Nieuwe beleidsondersteuner Beheerszaken

Frans Knuit uit Zeist is de nieuwe Beleidsmedewerker voor het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) in de classis Delta. Hij  is de opvolger van Gerrit Oosterwijk en ondersteunt de leden van het CCBB, dat toezicht houdt op de beheersmatige kant van gemeenten en diaconieën. Frans stelt zich graag voor aan de classis Delta.

Wie ben je?

Frans Knuit.

Mijn naam is Frans Knuit. Ik ben geboren in het midden van het land en woon momenteel in de gemeente Zeist die vlakbij Utrecht ligt. In 1988 ben ik getrouwd met Margriet en wij zijn gezegend met 3 kinderen waarvan de jongste net op kamers is gegaan.

Na afronding van de studie HEAO (-economisch juridisch) in 1985 en het aansluitend vervullen van de militaire dienstplicht ben ik adviseur geworden in het bijzonder onderwijs. Na 6 jaar veel brede praktijkervaring te hebben opgedaan ben ik benoemd als economisch directeur bij een aantal verzorgingshuizen in Zeist. Sindsdien ben ik in de ouderenzorg blijven hangen en heb ik gedurende bijna 30 jaar gewerkt in eindverantwoordelijke functies gericht op bedrijfsvoering in de ouderenzorg. Ik heb dat kunnen combineren met verschillende, vooral bedrijfsmatige vervolgstudies (waaronder Rechten en Bestuurskunde). Door de jaren heen heb ik ook verschillende ambten vervuld bij de Protestantse Kerk in Zeist.

Waarom ben je bij de landelijke Protestantse Kerk gaan werken?

Ik merkte vorig jaar dat nu onze kinderen zelfstandig zijn en de eindverantwoordelijkheid in een zorgorganisatie veel vraagt, wij in een andere fase van ons leven zijn komen. Ik was nog niet heel actief op zoek naar wat anders, maar volgde al wel de vacatures. Toen de vacature Beleidsmedewerker Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) bij de Protestantse Kerk in Nederland langskwam, heb ik besloten om te solliciteren. Er waren eigenlijk drie redenen voor die me aanspraken. In de eerste plaats het adviserende karakter van de functie, ten tweede het werk in een geheel andere (maar toch niet geheel vreemde) sector dan de ouderenzorg en ten derde sprak het werken in de ‘Wijngaard’ me erg aan. Door de jaren heen heb ik altijd behoefte gehad aan werk waaraan ik intrinsiek zin kan ontlenen.

Wat omvat de functie die je vervult?

Ik ben sinds 4 januari 2021 werkzaam als Beleidsmedewerker op het gebied van alle beheerszaken voor de regio’s Delta en Limburg, Noord Brabant en de Waalse kerken. In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is bepaald dat alle gemeenten relatief autonoom zijn bij het nemen van alle beslissingen. Tegelijkertijd is in de Kerkorde voorzien in landelijk en regionaal toezicht om in de gaten te houden dat het goed gaat ten aanzien van onder andere beheerszaken.

In 2018 is een landelijk College gevormd (Generaal College voor Behandeling van Beheerszaken) dat op het gebied van beheerszaken Richtlijnen en modellen kan voorschrijven aan zowel de lokale gemeenten en diaconieën als de regionale toezichthouders (de Classes en de daarmee verbonden colleges).

Op regionaal niveau zijn ten aanzien van beheerszaken vooral de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) actief. Zij adviseren de classis en zien bovendien direct toe op het beheersmatige werk van de lokale gemeenten. Het gaat dan vooral om zaken als financiën, administratie en vastgoed. Naarmate de problemen in een gemeente groter dreigen te worden, neemt de toezichthoudende rol van het CCBB ook toe. Mijn functie staat in het teken van het ondersteunen van de leden van het CCBB, dat dus vooral toezicht houdt op de beheersmatige kant van gemeenten en diaconieën.

Bemoeilijkt de coronacrisis je werk?

Als ik hoor wat de impact van corona is voor dagelijkse leven van heel veel mensen in Nederland en wereldwijd, mag ik absoluut niet klagen. Maar het nadeel voor mijn werk is vooral dat het moeilijker is om alle aspecten van een casus goed uit te diepen achter een laptop. Ik merk dat mij dat gemakkelijker afgaat als er ook persoonlijk – fysiek – contact is, waardoor meer interactie kan plaatsvinden. Anderzijds scheelt het huidige werken veel reistijd, hoewel het ook zo is dat een gemeente normaal gesproken alleen bezocht wordt als er bijzondere ontwikkelingen zijn (dat kan financieel van aard zijn, maar ook om voorgenomen samenvoegingen en dergelijke gaan).

Nieuwe vrijwilligers gezocht!

Het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken Delta (CCBB Delta) is dringend op zoek naar nieuwe leden en beoordelaars: kerkelijk meelevende vrijwilligers met een financiële achtergrond, die kunnen worden ingezet om toe te zien op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten en de diaconieën van de Protestantse Kerk in de classis Delta.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter van CCBB Delta, de heer Foort Groenleer, telefoon 06-52541468, e-mail f.groenleer@protestantsekerk.nl

Klik hier voor meer informatie over het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).