Nieuwe Handreiking Israëlzondag: ‘Kies voor het leven’

UTRECHT  – Elk jaar biedt de Protestantse Kerk bij Israëlzondag (4 oktober 2020) materiaal aan voor gebruik in plaatselijke gemeenten. De handreiking voor de komende Israëlzondag heeft als thema ‘Kies voor het leven!’ en sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Het goede leven’.

Dit jaar kunt u kiezen. Als u de nieuwtestamentische lezing uit het oecumenische leesrooster wilt volgen (Mat. 21:33-43), verwijzen we naar de handreiking van 2017 ’Ommekeer, verzoening met God en mensen’ en 2014 ’Zoeken naar erkenning’, zie: protestantsekerk.nl/kerkenisrael, bij bestanden.

Kies voor het leven

De handreiking voor de komende Israëlzondag heeft als thema ‘Kies voor het leven!’ en sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Het goede leven’. De handreiking gaat uit van de tekst van Deuteronomium 30:11-20, met name de zin ‘Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen’ (NBV).

Ter inspiratie en overweging bieden verschillende auteurs – joden en christenen, uit binnen- en buitenland – een korte reactie bij deze bijbeltekst. Deze kunnen in en rond de kerkdienst op verschillende manieren worden verwerkt. Daartoe vindt u in deze handreiking, naast de vertrouwde liturgische aanwijzingen, verschillende werkvormen.

Download hier de handreiking: “Kies voor het leven! – Israëlzondag 4 oktober 2020”

Vragen over Israëlzondag

De Protestantse Kerk biedt ieder jaar deze handreiking aan om mensen in de kerk bij de Joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen. Toch kan de naam Israëlzondag tal van misverstanden oproepen. Lees hier meer over de misverstanden en wat verstaan wordt onder Israëlzondag.

Bron: Protestantsekerk.nl