Nieuwe Ontmoetingskerk Middelburg wil oriëntatiepunt worden

MIDDELBURG – De hervormde gemeente De Ontmoeting in Middelburg kon dinsdag 11 juni 2024 na een jarenlange voorbereiding eindelijk de eerste paal slaan van het nieuwe kerkgebouw op het kruispunt Walcherseweg – Sandberglaan, aan de rand van wijk De Griffioen in Middelburg.

Bij het kruispunt Walcherseweg – Sandberglaan in Middelburg verrijst het nieuwe kerkgebouw van De Ontmoeting.

Op die plek verrijst in de komende maanden de nieuwe vierplek met 750 zitplaatsen van De Ontmoeting.

De Ontmoetingsgemeente is verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland en bestaat sinds 1988. De afgelopen jaren groeide de jonge gemeente naar bijna 2000 leden. Het huidige kerkgebouw in de Stromenwijk werd in 1963 in gebruik genomen, maar door de groei van de gemeente werd het te klein. Het gebouw is bovendien verouderd en de energiekosten zijn navenant hoog.  In 2017 werd besloten om elders in Middelburg een nieuw duurzaam bedehuis te bouwen. Daar was 6,5 miljoen voor uitgetrokken, maar door de oplopende inflatie bleken de bouwkosten te hoog geworden.

Coronacrisis

De gemeente kreeg ook te maken met een teruglopend aantal kerkgangers als gevolg van de coronacrisis. Per week zijn er nu nog ongeveer 1100 kerkgangers verdeeld over twee diensten. Het nieuwe, goedkopere ontwerp, dat wel voor 6,5 miljoen euro kan worden verwezenlijkt, is kleiner dan het oorspronkelijke ontwerp, dat ruimte bood aan 900 kerkgangers. Het nieuwe ontwerp heeft ook geen eerste verdieping.

Herkenningspunt

De nieuwe Ontmoetingskerk moet een herkennings- en oriëntatiepunt in de omgeving worden.

Het kruispunt Walcherseweg – Sandberglaan zal straks een groot herkenningsteken hebben: in het gevelbeeld van de nieuwe Ontmoetingskerk wordt het eeuwenoude symbool van de Ichtus aangebracht. Deze vis was in de vroegchristelijke kerk al een getuigenis van Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. Marco Walhout, kerkenraadsvoorzitter van de Ontmoetingskerk: ,,We vertrouwen erop dat dit herkenningsteken een ‘landmark’ mag zijn: letterlijk en figuurlijk een oriëntatiepunt. Zoals doorklinkt in de missie en visie van De Ontmoeting: Jezus volgen! Hij geeft ons sjaloom: echte vrede en vreugde!’’

De nieuwe Ontmoetingskerk, zoals die er uit gaat zien.