‘Nieuwe’ predikant Riedijk wil kerk-zijn in en voor Zonnemaire

door Margreeth Ernens

ZONNEMAIRE – Ds Marjan Riedijk is zondag 27 september 2020 feestelijk bevestigd als predikant van de protestantse gemeente Zonnemaire. Classispredikant ds Arie van der Maas leidde de verbintenisdienst.

Op Facebook vertelt ds Riedijk dat het een bijzondere dag was. De kerk zat, met in achtneming van de anderhalve meterrichtlijnen, vol. Er was muziek door Marianne van Dijke, Christa de Pagter en Annette Jumelet. In haar preek ging ds Riedijk vooral in op het kerk-zijn op een dorp, een belangrijk onderwerp dat wordt gestimuleerd door de Dorpskerkenbeweging van de protestantse kerk.

Ds Riedijk is sinds oktober 2016 predikant van de protestantse gemeente Nieuwerkerk, haar eerste gemeente, waar zij als invaller begon. De kerkenraad van Zonnemaire was in die tijd op zoek naar een ‘warm iemand, die gemakkelijk met mensen omgaat’ en al snel vonden zij de geschikte persoon in ds Riedijk. In de zomer van 2017 ging zij daar aan de slag als invaller (voor 33 procent). Na 3,5 jaar detachering bracht de gemeente Zonnemaire een officieel beroep op haar uit, dat zij heeft aanvaard. Naast Zonnemaire blijft zij ook de gemeente Nieuwerkerk bedienen.

Dorpskerkenbeweging

Zonnemaire doet mee aan de Dorpskerkenbeweging. ,,We proberen kerk te zijn in en voor het dorp. Het is de enige kerk in dat dorp, er is een kleine geloofsgemeenschap, en we willen daar van betekenis zijn’’, vertelt Riedijk.

Jongeren spelen een grote rol in dit streven. ,,We proberen jongeren actief te betrekken, hoewel dat even zoeken is, want de school is intussen dicht, en dat was de aangewezen manier om in contact te komen. We zijn inmiddels een kerkteam aan het opstarten voor de Kladderkerk, een lokaal gekleurde Kliederkerk. Kladderkerk klinkt lekker Zeeuws, vandaar deze variant. We hebben ook een kladderkast in de kerk, als er geen kindernevendienst is kunnen kinderen daar iets uithalen. Als de Kladderkerk volgend jaar eenmaal min of meer op poten staat, zal Iris Goudkamp van de Kliederkerk met ons komen spreken over wat er allemaal kan en mogelijk is.’’  

Bijzonder

Riedijk vindt het bijzonder dat een kleine dorpskerk in deze tijd toch een predikant kan beroepen zodat juist op kleine dorpen een predikant op een nieuwe manier aanwezig kan zijn. Ze studeerde intertijd af op Missiologie en ziet kansen om in het dorp Zonnemaire te pionieren vanuit een eeuwenoude kerk. ,,Het is zoeken en ontdekken waar ingangen zijn om op een frisse manier een nieuwe kerkvorm in het dorp te laten opstaan wat daar past. In Engeland noemen ze dat ‘fresh expression of church’. Daar gaan ze uit van nieuwe vormen bij oude kerken, die passen bij de tijd van nu. In mijn intredepreek gebruikte ik de Brief van Philadelphia als leidraad. Klein maar krachtig zijn, pionieren is zoeken naar nieuwe ingangen. Uitgangspunt is daarbij de dorpskerkenbeweging. Dat heeft een digitaal gespreksplatform waar we spreken over wát werkt wáár en hoe doe je dat. Hoe ga je het geloofsgesprek aan en wat past in welk dorp.’’

Ik hou van het platteland

Riedijk (21 september 1971) woont in Zierikzee, is gehuwd met André Flikweert en heeft vijf pleegkinderen – die inmiddels allemaal de deur uit zijn – van de stichting Juvent en de stichting Timon. Zij groeide op in Zoetermeer en studeerde psychologie en pedagogiek in Leiden. Daarna werkte ze bij Eleos, de christelijke instelling voor psychologische hulpverlening. Toen haar man in Rotterdam ging werken, verhuisden zij van Middelburg naar Zierikzee, waar zij een eigen praktijk psychologie had. ,,Ik hou van Zeeuwse dorpen. Wonen op Schouwen bevalt heel goed, ik ben vertrouwd met het landschap, hou van het platteland. Daarom doe ik zoveel mogelijk op de fiets, dan zie ik veel en kan ik genieten.’’

In 2006 ging zij theologie studeren, een studie die haar belangstelling al lange tijd had, maar waar zij niet eerder aan toe was. Het werd een ‘studie op afstand’ aan de Protestantse Theologische Universiteit van Kampen. Na een reorganisatie studeerde zij in deeltijd verder aan de PTU Amsterdam. In die periode had zij te kampen met een ernstige ziekte. In mei 2016 behaalde zij haar master gemeentepredikant. Als onderdeel van haar studie liep zij als predikant-in-opleiding stage in Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem en Rotterdam-Lombardije.

Pastoraat en hulpverlening

,,Het helpt wel dat ik psychologie heb gestudeerd. Mensen komen makkelijker met persoonlijke vragen. En ik kan beter doorverwijzen en helpen met zoeken naar de juiste hulpverlening. Het geeft ook wat handvatten bij het pastoraat. Bij Eleos werd daar goed over doorgedacht: wat is psychologie, wat is pastoraat, en waar zit de overlap. Een goede afstemming geeft daar meer zicht op.’’

Ds Arie van der Maas geeft ds Marjan Riedijk op coronawijze de handoplegging als teken van haar bevestiging als predikant van Zonnemaire.