Nieuwe serie Psalmenwandelingen begint op Tweede Paasdag

VLISSINGEN – De nieuwe serie Psalmenwandelingen start op Tweede Paasdag (1 april) in Dordrecht. Het programma naar het inmiddels beproefde concept kent een wandeling, een middaggebed en mooie muziek van Marjolein de Wit (fluit), Anja van der Maten (hobo) en Martin Zonnenberg (orgel) .

Op Tweede Pinksterdag  is er een Psalmenwandeling vanuit Harderwijk, op 31 augustus vanuit Baarland in de Zak van Zuid-Beveland en de laatste van het seizoen, op 14 september, is vanuit PDC De Herberg in Oosterbeek. De Psalmenwandeling van eind juni wordt nog nader ingevuld.

De twee voorgaande series Psalmenwandelingen waren een doorslaand succes. Volgens ds Louis Wüllschleger, initiator van de Psalmenwandelingen, is het aantal aanmeldingen voor Dordrecht tot nu toe al heel hoog. Hij heeft er daarom bewust voor gekozen geen extra reclame te maken. De deelnemers aan deze Psalmenwandeling vanuit de Augustijnenkerk worden dan ook verdeeld in twee groepen. Een groep start de wandeling om 11.30 uur en de tweede groep komt bij de kerk aan om 13.30 uur. Het middaggebed wordt gezamenlijk gedaan.

Dordrecht is zoals bekend de stad van de beroemde synode in 1618 en 1619 die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het protestantisme in Nederland. Minder bekend is dat er in de zestiende eeuw ook al twee nationale synoden in Dordrecht gehouden zijn, in 1574 en 1578. Ook daar zijn besluiten genomen met verstrekkende betekenis voor ons kerkelijk leven. De psalm van deze middag is Psalm 105, een psalm die jubelt over de verlossende daden van God.

Deelname aan de Psalmenwandeling is gratis, het goede doel waarvoor in Dordt wordt gecollecteerd is het interkerkelijk initiatief Missie Dordt. Aanmelden voor de Psalmenwandeling kan via psalmenwandelingen@gmail.com. Geeft u bij de aanmelding even door of u met de eerste of de tweede groep wilt wandelen. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht voor alle vragen over de Psalmenwandelingen. Ook de Facebook-pagina Psalmenwandelingen geeft informatie.