Nieuwe subsidieregeling verduurzamen van kerken

UTRECHT – Om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzaming van hun gebouw is er de nieuwe subsidieregeling DUMAVA. Onder maatschappelijk vastgoed vallen gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs en opvang, sport, cultuur, welzijn en zorg. Dat zijn dus bij voorbeeld kerken, scholen, kinderopvang, culturele centra, gezondheidsinstellingen en zo voorts.

Er is € 150 miljoen beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten. Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 9.00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur.

U kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Voor vastgoed opgeleverd na 2012 komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Voorbereiding

Voor uw subsidieaanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Als u deze nog niet heeft, kunt u die vast aanvragen. Verder plaatst RVO naar verwachting in augustus een concept aanvraagformulier op zijn website. Dat geeft u meer inzicht in wat er wordt gevraagd bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie, zodat u uw aanvraag alvast kunt voorbereiden. Tot de openstelling van de regeling zijn nog wel wijzigingen mogelijk in het formulier.

Webinar

Op 13 september van14.00 tot 15.00 uur houdt RVO een webinar over de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. Daar komt aan bod voor wie de subsidie bedoeld is, wat vergoed kan worden en voor welk bedrag. Ook wordt u alvast meegenomen door de aanvraagprocedure. Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink.

Meld u aan voor het webinar

Voor meer informatie kunt u bellen met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) , tel. 088 – 042 42 42.

Ook in 2023 en volgende jaren zal geld beschikbaar zijn voor deze subsidieregeling, zie voor meer info hierover https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#dumava-vanaf-2024

Download hier de editie van de Staatscourant waarin is te lezen dat kerkgenootschappen nu zijn toegevoegd aan de definitie in artikel 1 lid g van de regeling.