Nieuwe voorzitter CCBG wil mensen recht doen

We stellen steeds iemand uit het ‘classicale werk’ aan u voor, zodat iedereen in de classis Delta hen kan leren kennen. Deze keer: de nieuwe voorzitter én de nieuwe secretaris van het Classicale College Bezwaren en Geschillen (CCBG).

door Margreeth Ernens

MIDDELBURG – Het Classicale College Bezwaren en Geschillen (CCBG) van de classis Delta krijgt een andere bezetting. Voorzitter/secretaris mr André Flikweert uit Zierikzee treedt af. Zijn opvolger als voorzitter wordt mr drs Jan Jacobse uit Middelburg, de nieuwe secretaris is mr Hanneke de Danschutter uit Middelburg. André Flikweert verlaat het CCBG omdat hij is benoemd in het Generale College voor het Opzicht.

Mr drs Jan Jacobse.

De nieuwe voorzitter, mr drs Jan Jacobse (52) komt uit Middelburg, de stad waar hij ook is geboren. Na zijn studie rechten aan de universiteit van Leiden werkte hij ruim tien jaar als onder meer juridisch bedrijfsadviseur in Zeist en als advocaat in Lelystad en Almere. In 2002 streek hij weer in Middelburg neer, waar hij nu lid van het dagelijks bestuur en partner is bij een advocatenkantoor. Hij houdt zich voornamelijk bezig met leiding geven en procederen en adviseren voor overheden, verzekeraars en ondernemingen.

,,Veel Zeeuwen komen ooit terug naar de provincie, en ook mijn vrouw komt hier vandaan’’, verklaart Jan zijn terugkeer naar Middelburg. Na jaren in de advocatuur te hebben gewerkt, pakte hij de studie theologie op. Dat deed hij in deeltijd aan de PThU, waar hij in 2021 zijn master cum laude behaalde, ,,Nee, dat bijt elkaar niet, er zijn heel veel overeenkomsten. Ik wil mensen recht doen, of dat nu via juridische of theologische weg gaat. Voor mij is dat in essentie hetzelfde. Het is bovendien een hele oude combinatie, ook Calvijn was jurist en theoloog.’’

Jan heeft een landelijk preekconsent en gaat ‘breed’ voor in kerkdiensten, ook buiten Zeeland. ,,Ik ben wat dat aangaat niet eenkennig en hou van de breedte van onze kerk. Het vergt wel veel voorbereiding, maar het helpt mezelf ook. Ik blijk het nodig te hebben om zelf de Bijbel goed te lezen. Het is inspirerend en geeft afwisseling.’’ Hij is zelf lid van de Ontmoetingskerk in Middelburg. Naast al zijn drukke werkzaamheden is Jan ook nog onder meer lid van de Raad van Toezicht bij het Zeeuwse Landschap. Om zich te ontspannen loopt hij hard, doet hij aan fitness en pakt hij graag de racefiets voor een tochtje. ,,Verder lees ik veel, vooral om een preek goed voor te bereiden.’’

CCBG

Sinds oktober 2019 is Jan lid van het CCBG, het college dat hem nu als voorzitter heeft verkozen. ,,Ik moet wel de grote schoenen van mijn voorganger André Flikweert vullen’’, zegt hij lachend, ,,en ik wilde niet, zoals hij meestal deed, ook het secretariaat erbij doen, dat wordt me te veel.’’

,,Soms is het een druk jaar, soms ook niet. De maand juni is meestal het drukst, dat lijkt te maken met het eind van het kerkelijk jaar. Er zijn per jaar gemiddeld zo’n vier zaken te behandelen. Dat gaat vooral over bezwaren tegen besluiten van een kerkenraad of de classis.’’ Als voorbeeld noemt hij de verkoop van een kerkgebouw, waarover men het in een gemeente niet eens is en de procedure dus getoetst moet worden. Ook de manier van benoeming of aftreden van kerkenraadsleden wordt soms aan het college voorgelegd. Geschillen over wie nu precies welke ambtelijke taak of bevoegdheid heeft, kunnen ook worden getoetst. De behandeling is niet openbaar, dus veel meer kan hij er niet over kwijt. ,,Vooral de zwaardere zaken zijn te snel herleidbaar.’’

Wat doet het College Bezwaren      en Geschillen?

Ook binnen de kerk komen conflicten voor. Soms lukt het niet om er samen uit te komen en dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de (onafhankelijke) kerkelijke rechter. Iedere classis heeft daartoe een Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Een voorbeeld van zo’n geschil waar het CCBG mee te maken kan krijgen, is wanneer groepen gemeenteleden bezwaar maken tegen het besluit om een kerkgebouw te onttrekken aan de eredienst en te verkopen. De behandeling vindt achter gesloten deuren plaats en er volgt een vonnis.

Het (landelijk) Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen buigt zich over de uitspraken waartegen hoger beroep is aangetekend.

Jan legt uit dat het CCBG voornamelijk achter de schermen zijn werk doet. Vanuit zijn beide studies is hij vooral geïnteresseerd in verzoening. ,,Ik wil mensen recht doen. Je bent geroepen om te beslechten in conflicten. Soms zijn die heel vervelend, dat heeft te maken met inlevingsvermogen en objectiviteit. Gelukkig is er dan zo’n commissie, een vorm van kerkelijke rechtspraak. We horen alle partijen tijdens een soort rechtszitting. Er komt een uitspraak, maar daar kan ook weer beroep tegen worden aangetekend.’’

Nieuwe secretaris

Mr Hanneke de Danschutter.

De nieuwe secretaris van het CCBG is 36-jarige Hanneke de Danschutter uit Middelburg. Ze werd geboren in Zierikzee en groeide op in Bruinisse. Momenteel is zij rechter in opleiding bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Daarvoor werkte zij elf jaar als advocaat bij een advocatenkantoor in Middelburg. Haar studie rechtsgeleerdheid (burgerlijk recht en strafrecht) deed ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, Daar volgde zij ook de specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht.

Naast haar werk is ze actief in de atletiek. Zo geeft ze training aan jongeren van 12 tot 16 jaar. ,,Dat is heel leuk om te doen, lekker buiten zijn met die kinderen.’’

Hanneke is gehuwd en heeft een dochter van vier, die sinds enkele maanden op de basisschool zit. Ze is lid van de Nieuwe Kerkgemeente Middelburg (NKG). Al met al dus een druk leven. ,,Ik heb ja gezegd om secretaris van de CCBG te worden omdat het werk te overzien is. Ik heb begrepen dat het college een paar keer per jaar in actie komt. Het aantal vergaderingen is afhankelijk of er zaken spelen, als dat niet het geval is wordt er niet veel vergaderd.’’

De kersverse secretaris vertelt dat haar vader jarenlang plaatsvervangend lid was van het college. ,,Dat was hij zelf een beetje vergeten, maar ik blijk hem er dus te hebben ‘uitgegooid’. Dat was heel grappig. Een plaatsvervangend lid wordt zelden opgeroepen, in zijn geval was dat maar één keer.’’

Hanneke is heel benieuwd naar de eerste zaak waarbij zij wordt betrokken. ,,Ik heb er zin in. Ik heb me nog niet echt verdiept in de materie en sta er heel vers tegenover, maar ik hoop er iets in te kunnen bijdragen.’’