Nieuwe voorzitter wil CCBB versimpelen

We stellen steeds iemand uit het ‘classicale werk’ aan u voor. Deze keer: Peter Baars, voorzitter van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

door Margreeth Ernens

DORDRECHT – Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) in de classis Delta is momenteel aan veranderingen onderhevig. Per 1 september is de nieuwe voorzitter aangetreden: Peter Baars (69) uit Dordrecht. Maar met het vertrek van de vorige voorzitter, Foort Groenleer, verdwijnt helaas ook diens expertise en inzet als adviseur uit het CCBB.

De nieuwe voorzitter van het CCBB, Peter Baars.

Peter Baars woonde jarenlang in Dirksland, waar hij een aantal jaar diaken en vier jaar voorzitter van de kerkenraad van de Exoduskerk in Sommelsdijk was. Toen hij in Heemstede woonde was hij ook lid van de kerkenraad. Hoewel hij tegenwoordig dus in Dordrecht woont, is hij inmiddels ook weer bij de kerkelijke gemeente Sommelsdijk ingeschreven, zodat hij lid van het CCBB Delta kon worden. Het CCBB houdt toezicht op financiën en beheer (de vermogensrechtelijke aangelegenheden) van gemeenten, diaconieën en de classicale vergadering.

Chronisch gebrek aan mensen

,,Helaas is het CCBB nog steeds niet compleet, er blijft een chronisch gebrek aan mensen om al het werk te doen. We moeten per gemeente vier verslagen controleren, want zowel kerkrentmeesters als diaconie moeten elk jaarlijks een begroting en een jaarverslag maken. Reken maar uit hoeveel dat er bij elkaar zijn: 4 x alle kerkelijke gemeenten…’’ Al die cijfers en jaarverslagen worden verwerkt in FRIS, het programma waarmee alle kerkelijke gemeenten werken. ,,Sommige gemeenten hebben wat problemen met FRIS, omdat ze vergrijzen, en niet iedereen digitaal even handig is. En er zijn heel veel regels waar je rekening mee moet houden, dat maakt het ook niet makkelijk’’, zegt Peter.

De nieuwe voorzitter heeft voor zijn pensionering veel met financiën en reorganisaties gewerkt, hij weet van wanten wat dat aangaat. Want ook de huidige werkwijze van het CCBB moet veranderen, vindt hij. ,,Foort Groenleer was een groot deel van de week ook werkzaam als adviseur voor de gemeenten van de classis. Dat ga ik niet doen, daarom dus een soort reorganisatie van het CCBB, het moet wel behapbaar blijven. Het advieswerk dat Foort deed, komt dus te vervallen. Dat is jammer, maar het is niet anders. En ook de huidige beleidsondersteuner, Frans Knuit, vertrekt. Hij gaat per 1 oktober met pensioen. Hij wordt voorlopig vervangen door Gerard Klerk, maar dat is een ZZP’er. Er wordt dus naarstig gezocht naar een nieuwe beleidsondersteuner die in dienst van de Protestantse kerk zal zijn.’’

Oorspronkelijke vorm

Als voorzitter zal Peter Baars leiding geven aan het CCBB in een oorspronkelijke vorm. Dat houdt vooral in dat er toezicht wordt gehouden op de gemeenten in de Delta. Het CCBB wordt bijvoorbeeld ook ingeschakeld als een gemeente een predikant wil beroepen. ,,Een gemeente is natuurlijk autonoom, en kan veel zelfstandig beslissen. Maar bij het aanstellen van een predikant is een zogenoemde S-verklaring nodig oftewel is de gemeente solvabel genoeg, kan ze een predikant betalen.’’

Om de werkdruk binnen het CCBB te verminderen, zullen de lijntjes ook wat korter worden en de rapportages versimpelen. ,,We moeten met minder mensen zóveel doen. En de hoeveelheid verslagen en begrotingen blijft hetzelfde. De knelpunten liggen vooral bij de gemeenten om te voldoen aan alle regels. En alles gaat digitaal. Kijk naar de kerkenraden: die vergrijzen en krimpen. Maar digitaal móeten ze aan het werk. FRIS is er al een behoorlijk tijdje, maar ambtsdragers gaan na een bepaalde zittingsperiode ook weer weg. Ze moeten hun kennis dan ook zorgvuldig aan een opvolger overdragen.’’

Wat hoopt Peter Baars uit het voorzitterschap te halen? ,,Ik kom niet halen, maar brengen. Ik heb geen specifiek doel, ik ben gevraagd. Maar zoals Foort het deed, kan ik het niet. Ik zie het wel positief in, want sinds kort zijn er toch twee mensen bij gekomen, dat is heel hoopgevend. Ik vind het CCBB-werk interessant en zie het als mijn bijdrage aan de PKN. En het is heel bevredigend om te doen.’’