Nieuwe website Samen voor Zin

Samen voor zingeving
Samen voor zin is een Zeeuws samenwerkingsproject van Arduin, Gors, Philadelphia, Tragel en de Raad van Kerken in Zeeland. Zij ondertekenden hiervoor op 8 december 2016 een overeenkomst voor gezamenlijke geestelijke verzorging voor mensen met een beperking in Zeeland.

Website ‘Samen voor zin’
Nu, een jaar later, start Samen voor zin een eigen website, www.samenvoorzin.nl De website is voor iedereen toegankelijk. Hij is er voor mensen met een beperking en voor alle mensen die bij hen betrokken zijn. Op de nieuwe site is veel informatie te vinden: wat is de geestelijke verzorging die Samen voor zin kan bieden? Hoe ondersteunt Samen voor zin bij zingeving en levensvragen? Er worden ook tips gegeven; over interessante boeken, materialen en rituelen; maar ook over de manier waarop je kunt bevorderen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. De site blijft actueel met nieuws, een discussievraag, een blog en evenementen. Zo blijft  de informatie over geestelijke verzorging voor mensen met een beperking breed toegankelijk. En is er een loket voor vragen over zingeving.

Activiteiten ‘Samen voor zin’
Er zijn voor Samen voor zin twee geestelijk verzorgers werkzaam. Zij ondersteunen cliënten als zij levensvragen hebben, bv doordat er iemand in hun omgeving is overleden. Maar zij denken ook mee met begeleiders over het omgaan met levensvragen van cliënten. Daarnaast organiseren de geestelijk verzorgers activiteiten die op zingeving zijn gericht. 

Een voorbeeld daarvan was de stage ‘prokkelen in de kerk’. Daarbij liepen mensen met een beperking een dagdeel mee met een predikant, pastoor of pastoraal werker. Zo ervaarden zij wat dat vak inhoudt. Een ander voorbeeld is een snoezelviering. Dat is een belevingsviering voor een groep mensen met een ernstig meervoudige beperking. Dat gebeurt o.a op 13 december in de dorpskerk in Biggekerke. Er is live muziek, er wordt veel gezongen, het kerstverhaal wordt beleefd door aan knuffelschapen te voelen, door dat ‘engelen’ met lichtjes rondgaan, en er is het kindje Jezus in een houten mandje. Aan de viering doen ook kinderen van de school van Biggekerke mee, verkleed als herder of engel.