Noordwest Walcheren viert Luther

OOSTKAPELLE/DOMBURG – Muziektheater, film en een kerkdienst in het Nederlands en Duits. Zo vieren de Protestantse gemeenten op Noordwest Walcheren  het Lutherjaar.

Kees Posthumus

Theater. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen op woensdag 25 oktober  hun voorstelling ‘Kom naar voren! 500 jaar Reformatie en Protestantisme’. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd. ‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits.

De volgende personages komen voorbij:
Catharina van Bora, echtgenote van Maarten Luther.
Johannes Calvijn uit Geneve.
Philipp von Hessen, Duitse protestantse vorst.
Hendrik de Bakker, broer van Jan, de eerste martelaar van de reformatie.
Menso Alting, predikant in Emden. Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te Borne.
Christoffel Plantijn, de drukker van de Reformatie.
Menno Simons van de doopsgezinden.
Arminius van de remonstranten.
Hans Luther, zoon van.
Professor Spijbels.

Datum:  woensdagavond 25 oktober 2017
Tijd:  aanvang om 19.30 uur
Plaats:  Protestantse kerk, Markt 8, Domburg
Organisatie:  Cluster protestantse gemeenten Noord West Walcheren
Toegang vrij, collecte aan de uitgang

Zionskerk Oostkapelle. © foto Wim Staat

Zionskerk Oostkapelle

Kerkdienst. Op zondagmorgen 29 oktober begint om 10.00 uur in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a een gezamenlijke Nederlands-Duitse kerkdienst in verband met Hervormingsdag en 500 jaar Reformatie.
Op 31 oktober 1517 schreef de toen 33-jarige monnik en jonge professor Maarten Luther (1483-1546) zijn beroemde 95 stellingen tegen misstanden in de toenmalige kerk. Later bleek dat dit het begin was van de Reformatie: kerkvernieuwing en kerkhervorming.  Dat wordt met een tweetalige kerkdienst herdacht, waarin voorgaan dominee Ph. A. Beukenhorst en Pfarrerin M. Reysen.

Film. 
Op dinsdagavond 31 oktober (aanvang 19.30) uur wordt in de Protestantse Zionskerk aan de  Duinweg 36a de Nederlands-Vlaamse film “Storm – Letters van vuur” vertoond. Deze spannende rolprent van Dennis Bots en Karen Holst Pellekaan handelt over moed en geloofsvrijheid: Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige Storm raakt in een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas een nieuw klus aanneemt. Hij drukt in het geheim verboden teksten van Maarten Luther in zijn drukkerij.

Vragen die bij deze film opkomen zijn: wat doe je als je geweten spreekt? Wat doe je als je het als partners principieel over geloofszaken oneens bent? En als de kinderen partij daarin zijn? Wat is de kern van de Reformatie? Wat doe je met pijnlijke berichten als je als ouder je kind pijn wilt besparen? Kortom, een spannende film en genoeg om te bespreken. Welkom!